Specializace

Student si musí vybrat a uvést v přihlášce, do které specializace se hlásí - zda do řízení nebo do supervize. Více než polovinu výuky tvoří sice společné předměty, obě specializace současně však studovat nelze - studium je náročné a vyžaduje postupné dorůstání do zvolené pracovní role v praktických úlohách. Pro studium supervize se vybírají uchazeči dle kritérií obvyklých v zemích EU (tj. praxe v sociálních či zdravotnických organizacích v minimálním rozsahu pět let, doložená zkušenost s přijímáním supervize na sobě v rozsahu min. 60 hod., kursy dalšího vzdělávání v metodách reflektujících práce se sebou, klienty a se skupinou v rozsahu min. 150 hod., zkušenost se vzděláváním dospělých, absolvent nebo účastník dlouhodobého sebezkušenostního výcviku). Zaměření na supervizi je realizováno výhradně v kombinované formě studia.


Poslední změna: 23. říjen 2014 11:18 
Sdílet na:  
Naši partneři


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám