Projekty a granty

. Erasmus LLP  programme „Development Of Culture And Quality Of Care – Master’s Degree Programmes Enhancing Social And Health Care Management Competencies (CareMan)“. KRS FHS UK s univerzitami Lahti University of Applied Sciences (LUAS) Finsko, Evora Portugalsko, Napier UK, HAMK Finsko, 2013-2016.


· PRVOUK P19 Interdisciplinární sociální vědy, UK FHS – projekty KRS v r.2012 - 2016


· Erasmus Intensive Programme: Human Resources and Knowledge Management in Social and Health Care“ KRS FHS UK s univerzitami Lahti¨

University of Applied Sciences (LUAS) Finsko, Evora Portugalsko, Napier UK 2011-2014


Zapojení do individuálního projektu  “Podpora transformace sociálních služeb“ odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV hrazený z prostředků Evropského sociálního fondu. Tři odborní experti z KRS v několika pracovních skupinách v období let 2011-13.


· „Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných jihomoravským krajem“ - projekt  JMK, UK FHS a Alzheimerovské společnosti, 2010-12


· Výzkumná analýza „Průběh transformace ve vybraných zařízeních“, na zakázku Národního centra  pro transformaci pobytových služeb (ESF), 2012


. ESF, OPLLZ reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00323- ve spolupráci  s Český západ o. s.,  Cheiron T., o.p.s. projekt  „Mít život ve svých rukou – metoda komunitní práce“. 




Poslední změna: 4. duben 2016 12:36 
Sdílet na:  
Naši partneři


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:





Jak k nám