• O katedře

O katedře

Vítejte na webové stránce katedry, která od roku 2001 dokázala připravit více než 280 manažerů řídících sociální anebo zdravotnické služby. Ve stejné době studium absolvovalo 23 supervizorů.

• Náročné studium každoročně pomůže minimálně třetině absolventů zastávat vyšší manažerské pozice, se kterými je spojena vyšší odpovědnost, ale také vyšší finanční ocenění.

• Za dobu své existence na katedře vznikl unikátní studijní program, ve kterém dochází k propojování teoretických poznatků s řešením aktuálních praktických úkolů.

• Studium na katedře probíhá v týdenních blocích a je tak maximálně přizpůsobeno uchazečům, kteří chtějí studium zvládnout při zaměstnání.

• Studenti katedry vyjíždí každoročně na studijní pobyty a stáže do jiných evropských i zámořských univerzit.

• Zaměstnanci katedry jsou ve svých oborech uznávanými odborníky, kteří se aktivně podílejí na řešení aktuálních oborových problémů.

• Katedra si za dobu své existence vybudovala silná partnerství na domácí i mezinárodní scéně.


Poslední změna: 23. říjen 2014 11:09 
Sdílet na:  
Naši partneři


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám