• Lidé
  • Externí vyučující

Externí vyučující

Externí vyučující


Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.

Mgr. Hana Drábková

PhDr. Martin Hajný, Ph.D.

PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.

PhDr. Jan Holeyšovský

PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

Mgr.et Mgr. Lucie Janoušková

Mgr. Michael Koliha

Ing. Irena Kemény

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Mgr. Jana Merhautová

PhDr. Dana Rabiňáková

Mgr. Pavel Rivola

PhDr. Eliška Rothová

Mgr. Petr Slanina

PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.

Mgr. Martina Tesařová

Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

PhDr. Ivana Veltrubská

Mgr. Petr Wija, Ph.D.

Poslední změna: 12. říjen 2016 13:46 
Sdílet na:  
Naši partneři


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám