• Aktuality

AktualityCrosscultural Tension in Multidisciplinary Team - konference

Crosscultural Tension in Multidisciplinary Team. Konference se uskuteční v Konferenčním centru GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10. Cílem konference je představit přínosy multidisciplinárních týmů při poskytování sociálních a zdravotnických služeb a diskutovat o úskalích, která s sebou práce multidisciplinárních týmů přináší. Mezi přednášejícími jsou V. Docherty (St. Christophers Hospice), J. Pfeiffer (1. LF UK), P. Huotari (Lahti University of Applied Sciences), J. Bindasová studentka doktorského programu sociální práce FHS a FFUK, K. Hrdá a M. Lejsal (Domov Sue Ryder). Konference je podpořena ze Specifického výzkumu UK a také společností Sanofi. Program konference je zde.

28. dubna 2017
HRM and Knowledge Management

Od 22. do 26. května 2017 pořádá Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, FHS UK intenzivní mezinárodní program HRM and Knowledge Management, do kterého se kromě studentů katedry zapojí i 20 finských studentů z Lahti University of Applied Sciences. Součástí programu jsou, kromě každodenní výuky, také účast na mezinárodní konferenci, exkurze do zdravotnických a sociálních zařízení, skupinové diskuse a prezentace výstupů společné práce. Po výuce je pro účastníky programu připraven bohatý doprovodný program čítající společenské, kulturní a poznávací aktivity.

28. dubna 2017
Naši partneři


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám