• Aktuality

Aktuality


V úterý 20. června proběhlo v sídle Katedry řízení a supervize v Máchově ulici, první setkání se studenty oboru sociální práce Luteránské university aplikovaných věd z Norimberku. Setkání bylo zaměřené nejen na informace o studiích na naší katedře, ale také na téma chudoby v Praze.


Pro 17 německých studentů a dva vyučující jsme připravili zajímavý program. V úvodu vystoupil pan Jakub Marek z Armády spásy. Jeho přednáška o bezdomovectví a chudobě rozvířila velmi zajímavou diskuzi.


Z diskuze o chudobě, jsme volně přešli k představení FHS. Vedoucí katedry, Petr Vrzáček, seznámil studenty s historií a současností naší katedry, a také představil výsledky mezinárodní spolupráce s partnerskými universitami ve Finsku a Skotsku.


Po krátké občerstvovací pauze, se němečtí studenti měli možnost seznámit také s našimi studenty a jejich příběhy cest, které je přivedly ke studiím na katedře.


Celá akce byla zdařilým krokem k navázání nových kontaktů a dobrou platformou pro diskuzi.


Marek Křibík


student 1. ročníku Katedry řízení a supervize


27. 6. 2017Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám