PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.


Oborové zaměření

Sociální práce (sociální služby), management


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SIS


Vzdělání


2004 – 2009 – doktorské studium (Ph.D.), obor Speciální pedagogika, program Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Disertační práce: „Osoby s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie jako cílová skupina speciální pedagogiky“.


2002 – 2008 – magisterské studium (Mgr.), obor Sociální práce, program Sociální politika a sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Diplomová práce: „Stížnosti uživatelů služeb BONA, o.p.s. jako nástroj zpětné vazby“. 


2005 – Státní rigorózní zkouška (PhDr.), obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Rigorózní práce: „Mediace vztahu dospělému člověku s mentálním postižením“.


1998 – 2004 – magisterské studium (Mgr.), obor Psychologie a speciální pedagogika, program Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Diplomová práce obhájena na téma „Vztahová zkušenost člověka s mentálním postižením“.  Praxe


Od 2017 dosud - Konzultant, lektor v TUDYTAM, z.s. Konzultační, lektorská a analytická činnost v oblasti sociálních a příbuzných služeb (řízení kvality sociální práce, analytická činnost, organizační rozvoj a manažerské dovednosti), specializace: transformace pobytových sociálních služeb.


Od 2012 dosud - Odborný asistent, Katedra řízení a supervize Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.


2010 – 2013 - Lektor, analytik, člen pracovních skupin pro transformaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb v rámci individuálního projektu MPSV ČR „Transformace sociálních služeb“.


2008 - 2016 - Konzultant, lektor vzdělávací sekce o. s. Proutek. Konzultační, lektorská a analytická činnost v oblasti sociálních a příbuzných služeb.


2008 – 2010 - Odborný asistent Katedry sociální práce Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem.


2007 – 2008 - Metodik v BONA, o.p.s. Metodická podpora služeb chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny (zpracování metodických materiálů, vedení pracovních skupin, metodická podpora pracovníků, vč. rozvoje a vzdělávání).


2005 – 2006 - Vedoucí terapeut chráněného bydlení pro dospělé lidi s duševní poruchou v BONA, o.p.s. (vedení přímé práce s uživateli služby, organizační a provozní zajištění služby, vedení týmu zajišťujícího chod chráněného bydlení).


2005 - Koordinátor poradenského centra „VIDA Centrum Praha“ po stránce organizační, personální, administrativní a správní.


2003 – 2005 - Asistent chráněného bydlení pro dospělé lidi s mentálním postižením ve Společnosti DUHA – integrace lidí s mentálním postižením.


2000 –1997 (průběžně) - Asistent v domově a v terapeutické dílně pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením v komunitách L´Arche de la Vallée a Les Trois Fontaines.Publikace
Tollarová, B., & Furmaníková, L. (2017). Personnel strategies in the deinstitutionalization process: How do the managers work with employees? Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 41 (5), 532-559.


Furmaníková, L. (2015). Zdánlivě nekonečný příběh: Vzdělávání pracovníků v průběhu deinstitucionalizačních změn. In Efektivita vzdělávání v sociálních službách a její vztah k prevenci sociálního vyloučení uživatelů sociálních služeb (pp 39-42). Olomouc: Caritas - Vyšší odborná škola sociální.


Furmaníková, L., Havrdová, Z., Tollarová, B., & Vrzáček, P. (2013). K fenoménu vůdcovství: Kým a jak je iniciován a veden proces transformace pobytových sociálních služeb? Sociální práce/Sociálna práca, 13(1), 49–60.


MPSV ČR (2013). Průběh transformace ve vybraných zařízeních. Analýza transformace tří ústavních sociálních služeb pro osoby s postižením. Praha: MPSV ČR.


Furmaníková, L. & Kostečka, J. (2012). Práce se zaměstnanci v transformačních změnách. Sociální služby, 14(6-7), 40-42.


Furmaníková, L. (2012). Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách. Sociální služby, 14(3), 24–25.


Furmaníková, L. (2011). O pravidlech a lidech: regulační mechanismy v Domovech se zvláštním režimem. Speciální pedagogika, 21(4), 267–280.


Furmaníková, L. (2011). Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie. Psychiatrie pro Praxi, 12(1), 33-37.


Furmaníková, L. (2010). Dopad kognitivního deficitu u lidí se schizofrenií na jejich fungování v běžném životě. Speciální pedagogika, 20(3), 217-234.


Kostečka, J., Furmaníková, L., & Štyvarová, D. (2010). Management změny v transformujících se zařízeních sociálních služeb. E+M Ekonomie a Management. 10(3), 45–60.


Furmaníková, L. (2009). Speciální pedagogika a lidé s duševním onemocněním: otázky teorie, potřeby praxe. Speciální pedagogika, 19(4), 322-331.


Furmaníková, L. (2007). Vnitřní svět člověka jako realita. Paideia: Philosophical e-journal of Charles University, 4(1–2). Retrieved from http://paideia.pedf.cuni.cz/download/furmanikova.pdf.


Furmaníková, L. (2006). Mentální postižení a tvořivost. Speciální pedagogika, 16(2), 89-96.


Poslední změna: 9. listopad 2017 12:27 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám