Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.


Oborové zaměření

Sociální služby a řízení jejich kvality, komunitní plánování a rozvoj, individualizace péče o klienty, a s tím související témata organizační kultury a podpory zaměstnanců v organizacích.


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SIS


Vzdělání


2006 – 2012


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, obor Aplikovaná etika, doktorandské studium, ukončeno státní doktorskou zkouškou v červnu 2012


2002 – 2005


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, návazné magisterské studium, ukončeno státní závěrečnou zkouškou v červnu 2005


1999 – 2002

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor Sociální pedagogika, bakalářské studium, ukončeno státní závěrečnou zkouškou v červnu 2002


Zaměstnání

2010 – dosud04/2014 – dosud
2008 – 03/20141998 - 2007Univerzita Karlova v Praze, FHS, Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích - odborný asistent


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  - ministerský rada v personálním odboru, ředitelka odboru kancelář ministerstva, ředitelka odboru kabinet ministryně


Svaz měst a obcí ČR - vedoucí oddělení vnějších vztahů a vedoucí projektový manažer


Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví – vedoucí oddělení koncepce a rozvoje sociálních služebRealizované projekty

2013 – 20142010 – 20132009 – 20102006 – 2007

2001 – 2003


 

Projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU (OP LZZ) „Podpora meziobecní spolupráce“


Projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU (OP LZZ) „Vzdělaný zastupitel“


Projekt spolufinancovaný z fondů EHP/Norsko „Moderní přístupy ke vzdělávání volených představitelů samospráv“


Projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU „Zvyšování kvality na území statutárního města Ostravy“ (OP RLZ) a „Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy“ (SROP)


Mezinárodní projekt českých a holandských partnerských měst Integrace menšin v ČR (Program European Initiative for Democracy and Human Rights)


Publikace


Štegmannová, I., Havrdová, Z., Šafr, J.: Determinanty jednotlivých typů komunikace pracovníků v pobytových zařízeních pro seniory. KONTAKT: XV/4, 2013, p. 413–421. ISSN: 1212-4117.


Havrdová, Z., Šafr, J., Štegmannová, I.: Positions of Social Workers’ Views About Residential Care for People with Dementia. Social Work & Society, Volume 10, Issue 2, 2012, p. 1-15.


Štegmannová, I.: Zavádění standardů kvality v pobytových zařízeních pro seniory - etické aspekty. Disertační práce. Praha, FHS UK 2012.


Štegmannová, I., Šafr, J., Havrdová, Z.: Organizační kultura a kvalita péče. Pp. 63-103 in Havrdová, Z., Šmídová, O., Šafr, J., Štegmannová, I. a kol.: Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. Praha, FHS UK 2011. ISBN: 978-80-87398-15-9.


Štegmannová, I., Havrdová, Z.: Individualizace péče jako lakmusový papírek „nového“ přístupu v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory. Pp. 41-65 in Havrdová, Z. a kol.: Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb. Praha, FHS UK 2010. ISBN: 978-80-87398-06-7.


Mátl, O., Srnová, E., Štegmannová, I.: Analýza potřeb měst po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky. Praha, SMO ČR 2010.


Členství v profesních organizacích


Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP


Poslední změna: 30. říjen 2017 16:13 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám