Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL.M., MBA


Oborové zaměření

Odborně se zabývá teorií řízení, vedení lidských zdrojů a obchodní politice se zaměřením na zdravotnictví. V průběhu dosavadní praxe ve zdravotnictví absolvoval řadu několikadenních konferencí, seminářů a školení, zaměřených na problematiku zdravotnických systémů, jejich financování či investiční výstavby doma i v zahraničí.


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SIS


Stručný životopis


1978 – 1984        Ing. - České vysoké učení technické v Praze – fakulta stavební      

1999 – 2002        MBA - BBS Brno - The Nottingham Trent University

2009 – 2011        Mgr. - Evropská studia a veřejná správa (mezinár. teritoriální studia)

Metropolitní universita Praha     


Zaměstnání


1984 – 1997        OÚNZ v Liberci (od roku 1990 nástup. organizace Nemocnice Liberec, p.o.)

1997 – 2002        B.M. – COMP. (distributor společnosti BM, později Roche)

2002 – dosud     Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

03 2009 – 08 2009             Nemocnice Česká Lípa, a.s. - člen představenstva

09 2011 – 03 2013             Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - člen představenstva

09 2013 – dosud               Krajská nemocnice Liberec, a.s. – člen představenstva

Projekty (různá forma spoluúčasti):


Ukončené projekty v posledních pěti letech


ROP výzva č. 15 - projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ - rozdělen na dvě etapy-  v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013. (celkové výdaje byly ve výši 120.117.214,- Kč)

ROP výzva č. 50 - projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ - rozdělen na tři etapy v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 (celkové způsobilé výdaje etapy I. a II. byly ve výši 41.123.123,- Kč).

OP VK  Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji – nebojme se trhu práce - CZ.1.07/3.2.01/04.0020. (celkové náklady projektu 4 350 tis. Kč)

ROP – výzva č. 39 -  Modernizace vybavení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. – CZ.1.13/2.2.00/39.01358 (celkové náklady projektu 6 750 tis. Kč)

ROP výzva č. 28 - Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci spect/ct gamakamery  CZ.1.13/2.2.00/28.01156 (celkové náklady projektu – 24 049,- tis. Kč)

ROP výzva č. 39 – Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s. CZ.1.13/2.2.0039.01357 (celkové náklady projektu -  22 435,- tis. Kč)

ROP – výzva č. 39 – Zkvalitnění hospitalizační péče v KNL, a.s. CZ.1.13/2.200/39.01259 (celkové náklady projektu -  8 649,- tis. Kč)

IOP – 14. výzva – obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KNL, a.s. CZ.1.06./3.2.01/14.08952 (celkové náklady projektu 79 121,- tis. Kč)

IOP - 15.výzvy Krajská nemocnice Liberec, a.s. -Heliport“ -   aktivita 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. CZ.1.06/3.4.00/1508485. (celkové náklady projektu 41 000,- tis. Kč)

IOP -  18. Výzva – modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KNL, a.s. CZ.1.06./3.2.01/18.09299 (celkové náklady projektu – 46 881,- tis. Kč)

IOP – 19. Výzva – modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KNL, a.s. CZ.1.06./3.2.01/19.09738 (celkové náklady projektu 32 304,- tis. Kč)

MZ ČR – KNL, a.s. – rekonstrukce endoskopického pracoviště Turnov (celkové náklady projektu 17 215,- tis. Kč z toho dotace 8 196,- tis. Kč)

Dokončení výstavby „Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ Karlovarské krajské nemocnice, a.s. (celkové náklady cca 800 000,- tis. bez DPH).


Projekty v přípravě a realizaci


IROP – 31. Výzva – zvýšení kvality návazné péče KNL, a.s I (celkové náklady projektu 98 210,- tis. Kč)

IROP – 31. Výzva – zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.  (celkové náklady projektu 98 050,- tis. Kč)

Výstavba „Pavilonu intenzivní medicíny“ Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. – plánované celkové náklady projektu včetně vybavení a zdravotnické technologie 180 000,- tis. Kč.

Modernizace Krajské nemocnice v Liberci – I. etapa „Centrum urgentní lékařské péče“ – plánované celkové náklady I. etapy 1 500 000,- tis. Kč.

Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v rámci plánované výzvy IROP s plánovanými celkovými náklady 110 000,- tis. Kč.


Publikace


Trpišovský, M., Vachek, S. Uplatnění hodnotových hledisek při financování zdravotní péče. In Havrdová a kol.: Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb1. Praha, FHS UK 2010. s. 25-40
Poslední změna: 21. červen 2018 15:13 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám