PhDr. Michal Růžička, Ph.D.Oborové zaměření

metody a techniky kvalitativního výzkumu, problematika sociálních nerovností, okrajových skupin a sociální exkluze


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SISVzdělání


2010: Ph.D. Katedra antropologických a historických věd FF ZČU. Název obhájené dizertační práce: „Political Economy of Marginalization: The Case of Roma/Gypsies in East–Central Europe“. Oponenti: Prof. Bernhard Streck – Universität Leipzig; Dr. Michal Vašečka – Masarykova Univerzita v Brně.


2008: PhDr. (Sociální a kulturní antropologie, FF ZČU v Plzni).


2006: Mgr. (Sociální a kulturní antropologie, FF ZČU v Plzni).
Zahraniční stáže


6/2012: University of London. London Critical Theory Summer School.


6-7/2010: Central European University, Budapešť. Jean Monnet Summer School on Social Integration and the Romany Minority in Europe Today.


2008–2009: University of California at Berkeley, USA (stipendium Fulbrightovy komise).


2003–2004: Univerzita v Durhamu, Velká Británie (stipendium v rámci programu Erasmus).
Zaměstnání


2016–dosud: Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Praha (vedoucí odlehčovací služby).


2011–2016: Institut sociologie, Universität Wien, Vídeň (lektor).


2010–2013: Ústav Ludwiga Boltzmanna pro lidská práva, Vídeňská univerzita (samostatný vědecký pracovník).


2007–2008: Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., Praha (Raxen Expert on Housing Issues).


2006–2014: Katedra sociologie FF ZČU, Plzeň (odborný asistent).


2005–2006: Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., Plzeň (koordinátor výzkumných projektů)
Realizované projekty


2011–2014: Hlavní řešitel grantového projektu GA ČR: Reakce na exkluzi: chudé romské rodiny v post-socialismu (grantový projekt č. P404/12/P024).


2011–2015: Výzkumník v rámci projektu Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa (č. DF12P01OVV008), podpořeného Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). ZČU v Plzni.


2011–2015: Výzkumník v rámci projektu Nové technologie ve vědách (o současných a minulých) společnostech. Projekt OP VK. ZČU v Plzni.


2011: Řešitel etnografického a archivního výzkumu „Exclusion of Roma (Gypsies) under post–socialism: mechanisms of marginalization, forms of adaptation“ podpořen a financován Vídeňskou univerzitou.


2009: Řešitel projektu „Postsocialistická transformace a prostorová segregace romských komunit“ (Specifický výzkum FF ZČU pro rok 2009).


2008: Řešitel výzkumu „Vliv postsocialistické transformace na strukturu a organizaci romských komunit v urbánním a rurálním prostředí“ (vnitřní grant FF ZČU pro rok 2008).


2005–2006: Vedoucí regionální části projektu Transition Facility. Realizátor projektu: FORINT, o.p.s., Člověk v tísni – spol. při ČT, o.p.s.


od 2002: Série stacionárních terénních výzkumných pobytů v několika východoslovenských a středoslovenských obcích a přilehlých romských osadách.
Publikační činnost


Ruzicka, Michal, Alena Kajanová, Veronika Zvánovcová, Tomas Mrhalek. 2017. "Hip Hop as a Means of Flight from the ´Gypsy Ghetto´ in Eastern Europe." Pp. 212-227 in Miszczynski, Milosz, Adriana Helbig (eds.): Hip hop at Europe´s edge: music, agency, and social change. Bloomington: Indiana University Press.


Ruzicka, Michal. 2016. "Unveiling what should remain hidden: ethics and politics of researching marginal people." Österreichische Zeitschrift für Soziologie 41 (2): 147-164. DOI 10.1007/s11614-016-0233-7.


Růžička, Michal. 2015. "Problém ´reflexivity´ v sociálním výzkumu." Pp. 22-31 in Laco Toušek et al: Kapitoly z kvalitativního výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Růžička, Michal – Laco Toušek. 2014. "Sociální exkluze: její prostorové formy a měnící se podoby." Pp. 117-141 in Jiří Šubrt a kolektiv: Soudobá sociologie VI. Praha: Nakladatelství Karolinum.


Růžička, Michal – Magda Stanová. 2013. "Oddělit a spojit: architektura sociálních nerovností v Benátské republice." Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (5): 703–727. ISSN 00380288. DOI: http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2013.49.5.8


Burzová, Petra – Ilona Dvořáková – Ondřej Hejnal – Michal Růžička – Laco Toušek. 2013. "Dělnická kolonie Karlov: místo, paměť a identita." Český lid / Etnologický časopis 100 (3): 259-279.


Růžička, Michal – Ľubomír Lupták. 2013. "Těžební limity prolomeny: extrakce ekonomického a politického kapitálu z romského ghetta." Pp. 192-207 in Ľubomír Lupták a kol.: Neoliberalizmus a marginalita: studie z českého reálkapitalizmu. Brno: Doplněk.


Růžička, Michal. 2013. "´Já nejsem rasista, ale…´ Sociální logika každodenního anti-Cikánizmu." Pp. 124-140 in Slavomír Laca, Pavel Mühlpachr (eds.): Jinakost z pohledu sociálních věd. Brno: Institut mezioborových studií.


Růžička, Michal. 2012. "Continuity or Rupture? Roma/Gypsy Communities in Rural and Urban Environments under Post–Socialism." Journal of Rural Studies 28 (2): 81-88. ISSN: 0743-0167. DOI:10.1016/j.jrurstud.2012.01.019


Růžička, Michal. 2012. "Wacquant v romském ghettu: poznámky k procesu ghettoizace v českých městech." Pp. 20-45 in Jana Temelová, Lucie Pospíšilová, Martin Ouředníček (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 9788073803780.


Růžička, Michal. 2011. "Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze." Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (2): 273–295. ISSN 00380288

Stanová, Magda – Michal Růžička. 2011. "Beton a automobil vs. společnost v San Francisku." Pp. 65-98 in Barbora Vacková, Lucie Galčanová, Slavomíra Ferenčuhová (eds.). Třetí město. Brno/Červený Kostelec: Masarykova univerzita/Pavel Mervart. ISBN 9788021058347.


Růžička, Michal. 2010. "Urbanizace chudoby a etnicity v (post)socialistickém městě." Pp. 137–157 in Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová, Barbora Vacková (eds.). Československé město včera a dnes: Každodennost – reprezentace – výzkum. Červený Kostelec/Brno: Pavel Mervart/Masarykova univerzita. ISBN 8021053083.


Růžička, Michal. 2009. "Researching and Politicizing Migration: The Case of Roma/Gypsies in Postsocialist Czecho–Slovakia." Pp. 70 – 103 in Radka Klvaňová, Ondřej Hofírek, Michal Nekorjak (eds.). Boundaries in Motion: Rethinking Contemporary Migration Events. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture. ISBN 8073251918.
Poslední změna: 10. duben 2017 12:02 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám