Obecné informace

Katedra vypisuje k 28. únoru každého roku přijímací řízení na dvouletý navazující magisterský obor "Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích" ve formě prezenčního i kombinovaného studia. Obor je vypisován v rámci studijního programu "Sociální politika a sociální práce" č. N6731. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím FHS a je na ní nutné vyznačit jazyk (německý nebo anglický) a specializaci, na kterou se uchazeč hlásí (řízení nebo supervize). Specializace na supervizi vyžaduje pro přijetí splnění evropských kritérií ANSE více zde . Přijímací řízení probíhá písemně i ústně v jednom dnu během vypsaných červnových termínů. Podrobnosti viz přijímací řízení.


Poslední změna: 23. říjen 2014 11:11 
Sdílet na:  
Naši partneři


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám