Záměry a vize rozvoje vzdělavatele

Pracovníci katedry jsou již téměř pravidelnými účastníky a přednášejícími na mezinárodní konferenci Hradecké dny sociální práce a dalších českých i mezinárodních konferencích, včetně zvaných vystoupení. Podílejí se též na organizování konferencí (např. Revize standardů kvality sociálních služeb, SKOK,  20 . 6. 2013, pořádáno v rámci individuálního projektu MPSV „Inovace systému kvality sociálních služeb“, XVII. Gerontologické dny Ostrava, seminář pro ředitele a management zařízení sociálních služeb v rámci doprovodného programu: Liberalizace sociálních služeb, 17. 10. 2013), jsou recenzenty odborných časopisů (Sociální práce a Fórum sociální práce) a oponenty výzkumných studií a projektů z oblasti sociální práce (např. TRASS, FDV). Udržují kontakty se zahraničními univerzitami a přednášejí v zahraničí v rámci programu Erasmus nebo v rámci kolegiálních pozvání (např. UK Bratislava, PF, katedra sociální práce).


Potenciál dalšího rozvoje spočívá v rozšíření úspěšné zahraniční spolupráce (projekt CareMan) formou mezinárodního magisterského programu a mezinárodních výzkumů v již navázané spolupráci s univerzitami ve Finsku, Portugalsku a Skotsku. Další potenciál je ve vedení doktorandů v doktorském programu Aplikovaná etika na FHS UK, kde jsou dvě členky týmu v Radě. V týmu učitelů jsou tři odborné asistentky s titulem PhD., které jsou badatelsky aktivní v etnografickém výzkumu a v oblasti kvality a transformace sociálních služeb a jsou perspektivní z hlediska dalšího badatelského rozvoje. Jeden učitel se účastní vědecké výchovy v doktorandském programu Aplikované etiky, dva jsou absolventy programu MBA a jeden absolvoval program Evropská studia a veřejná správa (mezinárodní teritoriální studia) na Metropolitní universitě Praha. Poslední změna: 23. říjen 2014 11:20 
Sdílet na:  
Naši partneři


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám