Přednášky na konferencích

Havrdová, Z. Význam supervize v sociální oblasti. Předneseno na konferenci MSK,   Ostrava, 28. 4. 2011 (vyžádáno)


Havrdová, Z., Lejsal, M. Experienced Voice for the Human Face (in the network). Předneseno na konferenci Politics of Identity –The Changing Face of Social Work, 9th International 'Social Work & Society' Academy - TiSSA v Hradci Králové, 24. - 26. 8. 2011


Havrdová, Z. Reflexe praxe a reflexe v praxi. Mezinárodní vědecká konference  Vzdělávání v sociální práci, 5. dny sociální práce, Katedra sociální práce FFUK v Praze, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav pedagogických věd FHS Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s MPSV ČR dne 15.-16. 9.2011 (vyžádáno)


Havrdová, Z., Šafr, J. Je sociální pracovník nositelem přístupu zaměřeného na člověka v rezidenční péči o lidi s demencí? Předneseno na konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové, dne 7. 10. 2011


Šolcová, I., Havrdová, Z., Kebza, V. Organizational civility as measured by AWSL: A comparison between social and health organizations. 25th EHPS (European Health Psychology Society) Conference “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”, Crete, GREECE, 20.-24.9.2011
Havrdová, Z. Působení kultury supervize v organizaci. Mezinárodní konference EASC Supervize, koučink a diverzita společnosti, 15. a 16. září 2012, Praha.
Štegmannová, I., Havrdová, Z. , Šafr. Determinanty komunikace pracovníků v pobytové službě pro seniory. Mezinárodní vědecká konference IX. Hradecké dny sociální práce v Hradci Králové ve dnech 21. – 22. září 2012.


Havrdová, Z. Zkušenosti s transformací. Konference Deinstitucionalizace-cesty vpřed pořádaná ve dnech 14.-15. února 2013 v Praze Národním centrem podpory transformace sociálních služeb.(vyžádáno)


Havrdová, Z., Marková, M. Supervize v ošetřovatelství u nás a v zahraničí. Konference Management charitní zdravotní péče, V. celostátní konference zdravotní péče s mezinárodní účastí, 6.-7.3.2013, Olomouc.(vyžádáno)


Havrdová, Z., Marková, M. Jak uspořádat supervizi v organizaci užitečně? Workshop na konferenci Management charitní zdravotní péče, V. celostátní konference zdravotní péče s mezinárodní účastí, 6.-7. 3. 2013, Olomouc.(vyžádáno)


Havrdová,Z., Huotari, P., Agostinho, M. Social and healthcare management students in three countries compare ideal and reality in social and health care services. Předneseno na konferenci ISSWOV, RIGA, Lotyšsko, 28. 6.-2. 7. 2014


Poslední změna: 23. říjen 2014 11:23 
Sdílet na:  
Naši partneři


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám