Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.

Head of the Department of Organisation StudiesCurrent affiliation

Faculty of Humanities (FHS), Charles University, Head of the Department of Organisation studies

Fields of interest

Care studies and empirical ethics; sociology of disability; social and health services; science & technology studies; ethnographic research methods


Teaching

2001–2010, 2019– Department of Management and Supervision in Social and Health Organisations

curriculum development; lecturer: diagnosing organisation, human resources management, quality management and practice research

2017– PhD programmes Applied Ethics and Longevity Studies FHS

lecturer: care and empirical ethics and qualitative research

2010–2019 The Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care FHS

researcher, lecturer


Research activities

2019– Czech Science Foundation, 19-07724S: Vulnerable residents in fragile residences: An inquiry into tensions of residential care; co-investigator

2018 Czech Health Research Council NV18-09-00587: Long-term care for patients with dementia, analysis of the current situation in the Czech Republic and Europe, possibilities of transformation of institutional care regarding quality of life, quality of care and resource use; member of the research team

2015–2018 Czech Health Research Council NV15-32942A: Case management as a complex intervention in dementia, its impact on resource utilisation and the quality of life of patients and caregivers; coordinator and research team member

2016–2017 FWF – Czech Science Foundation 16-34873L: The Czech - Austrian Project, The Long-term Care Study; member of the research team

2010– South Moravia Region: Gerontological and organizational supervision in residential institutions; leader, researcher, consultant


Education

2008–2015 Faculty of Humanities, Charles University, Praha (Ph.D. in Applied Ethics); dissertation “Ethics and Power in Social Health Services: Ethics of Practice in Long Term Care”

1989–1993 Faculty of Education, Charles University, Praha (MA in Special Education)


Other activities

2016–2019 Director of The Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care, FHS

2016– PhD Programme Board of Longevity Studies at FHS

2018– Research Ethics Committee of FHS
Publications

Hradcová, D. and Synek, M. 2020. “The Rest is Noise: On Describing Cognitive Multiplicity.” QualitativeResearch: First Published Online December 2020. doi.org/10.1177/1468794120975987


Hradcová, D., and M. Synek. 2020. „Obdělávat svou zahradu: Spekulativní etika Maríi Puig de la Bellacasa [Let Us Cultivate Our Garden: Speculative Ethics of María Puig de la Bellacasa].” Sociologický časopis / Czech Sociological Review 56 (2).


Hradcová, D., M. Synek, I. Holmerová, and J. Zgola. 2020. “Promoting the Enjoyment of Food in Dementia Care: The Bon Appetit Intervention in Care Homes.” In Timely Psychosocial Interventions in Dementia Care: Evidence-Based Practice, edited by E. Moniz-Cook, and J. Manthorpe, 244–259. London: Jessica Kingsley Publishers.


Synek, M., D. Hradcová, R. Carboch, and D. Jahodová. 2019. „Kritické gesto a záležitosti péče v souřadnicích ne/způsobilosti [The Dis/ability Coordinates of the Critical Gesture and Matters of Care].” Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (5): 587–614.


Iliffe, S., J. Wilcock, M. Synek, R. Carboch, D. Hradcová, and I. Holmerová. 2019. “Case Management for People with Dementia and Its Translations: A Discussion Paper.” Dementia 18 (3): 951–969.


Synek, M., D. Hradcová, D. Jahodová, and R. Carboch. 2017. „O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí [On (In)coherence of Caring: Multiple Ontologies of Life with Dementia].” Biograf (65–66): 5–51.


Hradcová, D. 2017. „Relational Approach to Ethics and Quality Improvement in Institutional Care for People with Dementia.” Annals of Palliative Medicine 6(4): 319–326.


Hradcová, D. 2016. „Život na pomezí: Koordinace péče pro lidi s demencí v domově se zvláštním režimem. [Life on the Border: Coordination of Care for People with Dementia in Home with Special Regime].” Geriatrie a gerontologie (5) 3: 135–139.


Waageová, A., I. Holmerová, M. Baumanová, D. Hradcová, M. Mátlová, and H. Vaňková. 2015. „Úvod do problematiky kvality v dlouhodobé péči [An Introduction to Quality of Long-term Care].” In Dlouhodobá péče – geriatrické aspekty a kvalita, edited by I. Holmerová, 104–127. Praha: Grada.


Baumanová, M., D. Hradcová, E. Jarolímová, V. Pírková, M. Válková, H. Vaňková, and A. Waageová. 2015. „Indikátory pro hodnocení kvality dlouhodobé geriatrické péče definující standardní úroveň: Standardy dlouhodobé geriatrické péče [Quality Indicators for Geriatric Long-term Care].” In Dlouhodobá péče – geriatrické aspekty a kvalita, edited by I. Holmerová, 148–171. Praha: Grada.


Hradcová, D., L. Hájková, M. Mátlová, H. Vaňková, and I. Holmerová. 2014. “Quality of Care for People with Dementia in Residential Care Settings and ‚The Vážka‘ Quality Certification System of the Czech Alzheimer Society.” European Geriatric Medicine 5 (6): 430–434.


Hradcová, D., I. Holmerová, M. Mátlová, and H. Vaňková. 2013. „Gerontologická a organizační supervize – odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem [Gerontological and Organisational Supervision in Instituions for Older People].” Geriatrie a gerontologie (2)3: 105–107.


Holmerová, I., N. Baláčková, M. Baumanová, L. Hájková, D. Hradcová, P. Hýblová, H. Janečková, E. Jarolímová, L. Kabelka, M.Mátlová, H. Nováková, J. Suchá, M. Sůsová, H. Vaňková, P. Veleta, and P. Wija. 2013. „Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA: Péče a podpora lidem postiženým syndromem demence [Strategy of Czech Alzheimer Society. Care and Support for People Living with Dementia].” Geriatrie a gerontologie 2 (3): 158–164.


Havrdová, Z., I. Šolcová, D. Hradcová, and E. Rohanová. 2010. „Kultura organizace a syndrom vyhoření [Organisational Culture and Burnout Syndrom].” Československá psychologie 64 (3): 235–248.
Last change: April 16, 2021 15:47 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Our Partners


Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Management and Supervision

in Social and Health Organisations


Máchova 7, 120 00 Prague 2

Tel/fax: +420 221 592 546

E-mail:


How to reach us