Obecné informace

Katedra vypisuje k 31. březnu každého roku přijímací řízení na dvouletý navazující magisterský obor "Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích" ve formě prezenčního i kombinovaného studia. Obor je vypisován v rámci studijního programu "Sociální politika a sociální práce" č. N6731. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím FHS a je na ní nutné vyznačit jazyk (německý nebo anglický). Specializaci Řízení nebo Supervize, si student voli po úspěšném složení přijímací zkoušky. Specializace na supervizi vyžaduje pro přijetí splnění evropských kritérií ANSE - více zde. Přijímací řízení probíhá písemně i ústně v jednom dnu během vypsaných červnových termínů. Podrobnosti viz přijímací řízení.


Poslední změna: 18. říjen 2017 11:54 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám