Obecné informace

Fakulta vypisuje k 31. březnu každého roku přijímací řízení na dvouletý navazující magisterský program "Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích" ve formě prezenčního i kombinovaného studia. Program je vypisován v rámci studijní oblasti "Sociální práce". Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím FHS a je na ní nutné vyznačit specializaci Řízení nebo Supervize. Specializace na supervizi se vypisuje pouze v kombinované formě a mohou ji studovat pouze ti, kdo také splňují evropská kritéria ANSE - více zde. Přijímací řízení probíhá ústně v jednom dnu během vypsaných červnových termínů. Podrobnosti viz přijímací řízení.


Poslední změna: 16. říjen 2020 17:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám