• O studiu
  • Klíčové kompetence absolventa

Klíčové kompetence absolventa

Klíčové kompetence absolventa jsou schopnost interpretovat sociální problematiku v jejím historickém, ekonomickém a legislativním kontextu;
- orientace  v aktuálních teoriích sociální a zdravotní politiky a jejich užití v praxi a schopnost vytvářet si na ně vlastní názor


- dovednost rozeznat specifická hodnotová a metodická východiska a vyhodnotit pozitivní i rizikové dopady rozhodování na kvalitu života klientů sociálních a zdravotních služeb při využití různých výzkumných metod, modelů a metod v řízení a supervize pracovníků a profesních služeb


- schopnost obhájit postoje vyjadřující porozumění a respekt k lidským právům a evropským hodnotám, a formulovat jejich uplatnění v praxi sociálních a zdravotnických organizací


- Svou specializací se v praxi dále student profiluje jako supervizor nebo jako manažer v sociálních a/nebo zdravotnických organizacích podle předchozí kvalifikace a zaměření obhájeného portfolia.Poslední změna: 18. říjen 2017 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám