Cíle

Program se zaměřuje na analýzu a reflexi praxe ve službách a její výzkum. Jeho hlavními cíli jsou:


• poskytnout studentům příležitost studovat vztah mezi teoretickými předpoklady a praktickými zkušenostmi v řízení a supervizi v sociálních a zdravotních službách


• poskytnout trénink v technikách sběru dat, analýze a interpretaci v souvislosti s evaluací činnosti organizací


• poskytnout studentům příležitost reflektovat etické aspekty rozhodování a hodnotový základ praxe v sociálních a zdravotnických organizacích a kvalifikovaně se k nim vyjadřovat


• poskytnout studentům příležitost studovat důsledky makro i mikro intervencí a změn v organizaci na chování a život zaměstnanců a uživatelů


• podpořit rozvoj znalostí a sebereflexe studentů ve vztahu k jejich vlastní profesionální práci


• poskytnout studentům podle jejich zaměření trénink v metodách a technikách řízení nebo supervize ve specializované oblasti praxePoslední změna: 16. říjen 2017 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám