Cíle

Program se zaměřuje na analýzu a reflexi praxe ve službách a její výzkum. Jeho hlavními cíli jsou:


• poskytnout studentům příležitost studovat vztah mezi teoretickými předpoklady a praktickými zkušenostmi v řízení a supervizi v sociálních a zdravotních službách


• poskytnout trénink v technikách sběru dat, analýze a interpretaci v souvislosti s evaluací činnosti organizací


• poskytnout studentům příležitost reflektovat etické aspekty rozhodování a hodnotový základ praxe v sociálních a zdravotnických organizacích a kvalifikovaně se k nim vyjadřovat


• poskytnout studentům příležitost studovat důsledky makro i mikro intervencí a změn v organizaci na chování a život zaměstnanců a uživatelů


• podpořit rozvoj znalostí a sebereflexe studentů ve vztahu k jejich vlastní profesionální práci


• poskytnout studentům podle jejich zaměření trénink v metodách a technikách řízení nebo supervize ve specializované oblasti praxePoslední změna: 16. říjen 2017 14:23 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám