Evaluace studia

Hodnocení je realizováno na třech úrovních. Jednak je průběžně 3x v semestru sledována operační rovina výuky- zda studenti mají včas a v dostatečné míře k dispozici informace, které potřebují, zda rozumí, co se od nich očekává a chce, provozní podmínky, ochota studijního oddělení apod. Dále je zjišťováno se stejnou frekvencí, jak student hodnotí učitele, srozumitelnost, obsah a kvalitu výuky. Obojí hodnocení je prováděno anonymně, v písemné či elektronické formě anketního lístku s otevřenými otázkami. Za neméně důležité pro hodnocení studia lze považovat zpětné vazby od koordinátorů a sebereflexe učení studentů v rámci jejich portfolií osobního rozvoje.Přibližně 1x za pět let je provedeno hloubkové hodnocení programu, ve kterém je sledováno uplatnění absolventů, zpětné hodnocení využití poznatků ze studia a kariérní růst absolventů. K tomuto hodnocení jsou využívány jak dotazníky, tak fokusní skupiny složené z absolventů a individuální rozhovory s nimi.

výsledky dotazníkového šetření - absolventi 2000-2015

výsledky dotazníkového šetření - absolventi 2016-2018


Poslední změna: 1. duben 2019 11:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám