Cíle studia

Cílem studia je příprava vedoucích pracovníků pro střední a vrcholovou úroveň řízení v oblasti poskytování sociálních, sociálně-zdravotních a zdravotních služeb. Jde o rozvíjející se oblast, která se musí přizpůsobit rychle narůstající proporci starších občanů v populaci a jejich potřeb, narůstajícímu nedostatku finančních prostředků veřejných rozpočtů, zvyšujícím se nárokům na kvalitu a účinnost poskytovaných služeb a nárokům na odpovědnost poskytovatelů. Rozvoj poskytování sociálních a zdravotních služeb vychází z kontextu celoevropského rozvoje, harmonizace právního prostředí, dostupnosti, kvality a metod jejich hodnocení. Velký důraz je kladen na práva a potřeby klientů a jejich pečovatelů, responsivitu služeb v přirozeném prostředí a podporu pomáhajících pracovníků v dosahování kvalitní praxe. V daném pojetí se jedná o obor unikátní, který není jinde v České republice v této podobě a rozsahu vyučován. Obor studujícím umožňuje, aby se profilovali ve dvou specializacích - Supervize nebo Řízení. Studium poskytuje studentům a studentkám také adekvátní možnost podílet se aktivně na výzkumných projektech (formou studentských prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích apod.).
Poslední změna: 18. říjen 2017 12:08 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám