Cíle studia


Cílem studia je v rámci vzdělávací oblasti sociální práce a v návaznosti na předchozí bakalářské studium a odbornou praxi rozvinout akademické i praktické kompetence pro zvládání rolí vedoucích pracovníků a supervizorů v oblastech poskytování sociálních, sociálně-zdravotních a zdravotních služeb, jejichž součástí je sociální práce. Program studujícím umožňuje, aby se profilovali ve dvou specializacích - supervize a/nebo řízení.Poslední změna: 16. říjen 2020 16:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám