Specializace

Student si v přihlášce ke studiu vyznačí preferovanou specializaci - řízení nebo supervize. Více než polovinu výuky tvoří sice společné předměty, obě specializace současně však studovat nelze - studium je náročné a vyžaduje postupné dorůstání do zvolené pracovní role v praktických úlohách. Pro studium supervize se jako vhodní uchazeči jeví ti, kteří splňují  kritéria obvyklá  v zemích EU (tj. praxe v sociálních či zdravotnických organizacích v minimálním rozsahu pět let, doložená zkušenost s přijímáním supervize na sobě v rozsahu min. 60 hod., kursy dalšího vzdělávání v metodách reflektujících práce se sebou, klienty a se skupinou v rozsahu min. 150 hod., zkušenost se vzděláváním dospělých, absolvent nebo účastník dlouhodobého sebezkušenostního výcviku). Zaměření na supervizi je realizováno výhradně v kombinované formě studia.
Poslední změna: 29. listopad 2018 11:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám