Poslání


Podporovat interdisciplinární a týmové učení a spolupráci - program zahrnuje účastníky z různých oblastí sociálních a zdravotnických služeb a podněcuje je ke vzájemnému poznání a učení se ze zkušeností druhých.


• Podporovat procesy tvůrčí změny - program se zaměřuje na řízení inovace a změny na všech úrovních služeb.


• Klást důraz na kvalitní praxi a její evaluaci - program vyrůstá z potřeb praxe a stará se o podněcování vysoce kvalitní praxe a evaluace s využitím výzkumu.


• Oceňovat  hodnoty jednotlivce a kvality jeho života - program zdůrazňuje význam etiky a mezilidských vztahů ve službách a stará se o jejich dopad na život klientů/pacientů i pracovníků.


• Aktivizovat  studenta v procesu učení a posilovat jeho zodpovědnost za výsledek - těžištěm výuky je individuální zájem studentů a jejich profesionální rozvoj díky pečlivě zvolenému a plánovanému akčnímu a problémovému učení, které je podporováno ze strany vyučujících.


• Zprostředkovat intenzivní kontakt s mezinárodním vývojem odborných poznatků a kvalitní práce - program využívá mezinárodní spolupráce, kontaktů a společných programů s americkými i evropskými univerzitami a institucemi k obohacení výuky a rozvinutí mezikulturní zkušenosti studentů.
Poslední změna: 16. říjen 2017 14:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám