Poslání


Podporovat interdisciplinární a týmové učení a spolupráci - program zahrnuje účastníky z různých oblastí sociálních a zdravotnických služeb a podněcuje je ke vzájemnému poznání a učení se ze zkušeností druhých.


• Podporovat procesy tvůrčí změny - program se zaměřuje na řízení inovace a změny na všech úrovních služeb.


• Klást důraz na kvalitní praxi a její evaluaci - program vyrůstá z potřeb praxe a stará se o podněcování vysoce kvalitní praxe a evaluace s využitím výzkumu.


• Oceňovat  hodnoty jednotlivce a kvality jeho života - program zdůrazňuje význam etiky a mezilidských vztahů ve službách a stará se o jejich dopad na život klientů/pacientů i pracovníků.


• Aktivizovat  studenta v procesu učení a posilovat jeho zodpovědnost za výsledek - těžištěm výuky je individuální zájem studentů a jejich profesionální rozvoj díky pečlivě zvolenému a plánovanému akčnímu a problémovému učení, které je podporováno ze strany vyučujících.


• Zprostředkovat intenzivní kontakt s mezinárodním vývojem odborných poznatků a kvalitní práce - program využívá mezinárodní spolupráce, kontaktů a společných programů s americkými i evropskými univerzitami a institucemi k obohacení výuky a rozvinutí mezikulturní zkušenosti studentů.
Poslední změna: 16. říjen 2017 14:21 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám