Praxe

Těžištěm studia jsou praktické práce, které student bude realizovat samostatně buď ve své vlastní organizaci, nebo v organizaci, kterou získá pro spolupráci. Jde o velmi reálné, konkrétní úlohy, které na sebe navazují a mají skutečný dopad do života - vedou buď k určitým změnám v organizaci (u zaměření na řízení) nebo ke změnám v práci pracovníků či studentů (u zaměření na supervizi). Jde o intenzivní tvůrčí práci, která vede k dotažení teoretických poznatků do učení „konáním“. Pracoviště, kde bude student vykonávat řídící praxi, si může dohodnout sám, anebo s pomocí katedry. Vhodná je organizace, která stojí o práci na nějaké změně, kterou jim student pomůže vyjednat a případně koordinovat. Studenti supervize se učí oslovovat skupiny, jednotlivce i týmy a domlouvat supervizi, kterou jim pak poskytnou.
Poslední změna: 30. říjen 2017 14:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám