Projekty specifického výzkumu
· HAVRDOVÁ, TRPIŠOVSKÝ, VRZÁČEK, ŠTEGMANNOVÁ , ŠAFR a doktorandi, studenti. SVV UK 2010-261 704 „Etické jednání a význam hodnot v sociální praxi“.


· HAVRDOVÁ, ŠTEGMANNOVÁ, ŠAFR a studenti SVV UK 2011 „Organizační kultura a vnitřní procesy“.


· HAVRDOVÁ, FURMANÍKOVÁ, VRZÁČEK, TOLLAROVÁ, ŠAFR + doktorandi (Krušinská, Nový) + studenti. SVV 2012 FHS UK, č. 265702 „Působení odborných intervencí a organizačních změn na kvalitu v oblasti zdravotních a sociálních služeb a výchovné péče.“


· LEJSAL, HAVRDOVÁ, VRZÁČEK + studenti a doktorandi (PALÁNOVÁ, MACKOVÁ, BINDASOVÁ, KŘIBÍK). SVV 2017 FHS UK , č. 260 473 „Mezikulturní tenze v multidisciplinárním týmu.“
Poslední změna: 18. říjen 2017 12:36 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám