Odborné znalosti

V obou specializacích studium poskytne teoretické a metodologické poznatky oboru sociální politiky a sociální práce a oborů příbuzných, zejména zdravotní politiky a organizačních studií.


Absolvent je schopen interpretovat sociální problematiku v jejím historickém, ekonomickém a legislativním kontextu; dovede rozeznat specifická hodnotová a metodická východiska a vyhodnotit pozitivní i rizikové dopady rozhodování na kvalitu života klientů sociálních a zdravotních služeb s využitím různých výzkumných přístupů a technik; aplikuje v praxi vybrané modely a metody řízení a/nebo supervize pracovníků; má zkušenost s mezioborovou spoluprací a spoluprací v týmech; umí plánovat uspořádání supervize pro podporu kvality péče; interpretuje klíčové evropské hodnoty a aplikuje je na sociální a zdravotní problematiku.


Poslední změna: 23. říjen 2014 11:13 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám