Odborné znalosti

V obou specializacích studium poskytne teoretické a metodologické poznatky oboru sociální politiky a sociální práce a oborů příbuzných, zejména zdravotní politiky a organizačních studií.


Absolvent je schopen samostatného řešení problému za využití teoretických i praktických poznatků, včetně vymezení rámcového zadání pro řešení problému dalšími členy týmu a koordinace činnosti týmu při řešení problému. Je schopen interpretovat sociální problematiku v jejím historickém, ekonomickém a legislativním kontextu; rozeznává klíčové evropské hodnoty a aplikuje je na sociální a zdravotní problematiku; dovede rozeznat specifická hodnotová a metodická východiska a vyhodnotit pozitivní i rizikové dopady rozhodování na kvalitu života klientů sociálních služeb a služeb, jejichž součástí je sociální práce, a to s využitím adekvátních výzkumných přístupů a technik; aplikuje v praxi vybrané modely a metody řízení a/nebo supervize pracovníků. Absolvent má široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání.


Poslední změna: 16. říjen 2020 17:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám