Historie a kontext vzniku

Počátek magisterského programu, dříve katedry, sahá do r. 2000, kdy byl zahájen kurs celoživotního vzdělávání (CŽV) Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, tehdy ještě v rámci Institutu základů vzdělanosti. Tvůrci kursu a jeho první učitelé tehdy již jednali s vizí vzniku nové katedry v rámci právě zakládané fakulty UK. Proces vzniku programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích tak souvisel se vznikem Fakulty humanitních studií UK v r. 2001 a s akreditací oboru stejného názvu jako kurs CŽV, a to v rámci programu Sociální práce a sociální politika. Většina studentů CŽV (bakalářů) složila přijímací zkoušky do čerstvě akreditovaného tříletého navazujícího magisterského studia nového oboru a pokračovala ve studiu tak, že v r. 2004 měl obor své první absolventy.


Z osobností, které se podílely na vzniku programu, to byl především prof. Jan Sokol, první děkan FHS UK a dále prof. Štěpán Svačina (1. LF UK) a prof. Vladimír Komárek (2. LF UK) jako externí garanti, kteří bdělým okem sledovali postup přípravných prací a podporovali ideu zakladatelů. Iniciátorkou vytvoření programu a po 12 let i vedoucí katedry byla Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. Na vytvoření kurikula a sestavení týmu učitelů se významnou měrou podíleli dále MUDr. Zuzana Roithová, MBA, MUDr. David Marx, MBA a Mgr. Dana Hradcová. Podařilo se tak provázat nejnovější zkušenosti a principy prakticky orientovaných MBA programů v oblasti zdravotnictví, které u nás byly realizovány od poloviny 90. let zejména v rámci programu HOPE, se zkušeností z dynamicky orientovaných a na komunikaci zaměřených výcviků sociálních pracovníků a supervizorů. Takto integrovaný obor je v ČR i po 14 letech od svého vzniku jedinečný. Je určen jak pro sociální pracovníky a pracovníky v pomáhajících profesích, tak pro zdravotníky, a dává prostor pro jejich vzájemné obohacení a spolupráci. Z této živné půdy vyrůstá i vědecko-výzkumná práce učitelů, i studentů, z nichž někteří dále pokračují studiem PhD.


Příznivou půdou pro vznik studijního programu bylo počáteční finanční zajištění a poskytnutí vhodných prostor Vzdělávacího institutu (VI) Charity ČR v rámci projektu Deutsche Caritas Verband Freiburg. Příjemné charitní prostory VI dodnes přispívají k dobré atmosféře výuky i rekreace o přestávkách náročného programu svými výjimečnými estetickými i funkčními vlastnostmi.


Původně tříletý akreditovaný navazující magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích byl v roce 2005 reakreditován s platností do r. 2015 a zkrácen v souladu s Boloňskou deklarací na dva roky.


Studium je realizováno v prezenční i kombinované formě, a to ve dvou specializacích – řízení a supervize. Studijní skupinu supervize tvoří vždy cca 6-8 studentů, studijní skupinu řízení cca 32-34 studentů. V současné době na katedře studuje cca 100 studentů v různých ročnících a katedra má více než 300 absolventů.Poslední změna: 16. říjen 2020 13:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám