Časová náročnost výuky

Výuka trvá tři semestry a posledního půl roku, tedy ve čtvrtém semestru, student převážně pracuje na diplomové práci. Veškerá výuka (v kombinované i prezenční formě) probíhá v týdenních soustředěních, zpravidla od pondělí do pátku či soboty. Bloky výuky jsou rozděleny do 3 týdnů v každém semestru. Účast na výuce je většinou doporučená, a to k užitku studujících, protože se často učí ve skupinových diskusích, něco nacvičují atd. Teoretické poznatky lze studovat v učebních textech a v zadané literatuře. Řada úkolů je řešena v praxi, i tam, kde studenti již pracují. Celkově je studium obvykle studenty hodnoceno jako náročné, ale zajímavé.
Poslední změna: 30. říjen 2017 14:31 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám