Supervize

Co si představit pod "supervizí" a kdo ji může studovat

V sociálních službách je tento pojem dobře známý, ale ve zdravotnictví méně.

Supervize je odborná pomoc pracovníkům a studentům při zvládání obtíží jejich profese a podpora jejich profesionálního růstu. Souvisí se zlepšováním kvality služeb. Je to vysoce kvalifikovaná činnost, která vyžaduje předchozí průpravu a také předpokládá určité lidské vlastnosti. Patří k nim především schopnost sebereflexe, kterou člověk rozvíjí v dlouhodobém sebezkušenostním výcviku. Nezbytná je praktická zkušenost s vedením lidí a se supervizí na sobě, kterou vám někdo poskytoval, takže víte, oč jde (viz specializace). Dále pak dostatečná profesionální zkušenost a laskavost k lidem.


Perspektivně se dá očekávat, že poskytování supervize může být zvláštní profesí, jak je tomu např. ve Švýcarsku, Německu a dalších evropských zemích

Poslední změna: 11. listopad 2019 11:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám