Přednášky na konferencích
Havrdová, Z. Význam supervize v sociální oblasti. Předneseno na konferenci MSK, Ostrava, 28. 4. 2011 (vyžádáno)
Havrdová, Z., Lejsal, M. Experienced Voice for the Human Face (in the network). Předneseno na konferenci Politics of Identity –The Changing Face of Social Work, 9th International 'Social Work & Society' Academy - TiSSA v Hradci Králové, 24. - 26. 8. 2011
Havrdová, Z. Reflexe praxe a reflexe v praxi. Mezinárodní vědecká konference Vzdělávání v sociální práci, 5. dny sociální práce, Katedra sociální práce FFUK v Praze, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav pedagogických věd FHS Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s MPSV ČR dne 15.-16. 9.2011 (vyžádáno)
Havrdová, Z., Šafr, J. Je sociální pracovník nositelem přístupu zaměřeného na člověka v rezidenční péči o lidi s demencí? Předneseno na konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové, dne 7. 10. 2011
Šolcová, I., Havrdová, Z., Kebza, V. Organizational civility as measured by AWSL: A comparison between social and health organizations. 25th EHPS (European Health Psychology Society) Conference “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”, Crete, GREECE, 20.-24.9.2011Havrdová, Z. Působení kultury supervize v organizaci. Mezinárodní konference EASC Supervize, koučink a diverzita společnosti, 15. a 16. září 2012, Praha.


Štegmannová, I., Havrdová, Z. , Šafr. Determinanty komunikace pracovníků v pobytové službě pro seniory. Mezinárodní vědecká konference IX. Hradecké dny sociální práce v Hradci Králové ve dnech 21. – 22. září 2012.
Havrdová, Z. Zkušenosti s transformací. Konference Deinstitucionalizace-cesty vpřed pořádaná ve dnech 14.-15. února 2013 v Praze Národním centrem podpory transformace sociálních služeb.(vyžádáno)
Havrdová, Z., Marková, M. Supervize v ošetřovatelství u nás a v zahraničí. Konference Management charitní zdravotní péče, V. celostátní konference zdravotní péče s mezinárodní účastí, 6.-7.3.2013, Olomouc.(vyžádáno)
Havrdová, Z., Marková, M. Jak uspořádat supervizi v organizaci užitečně? Workshop na konferenci Management charitní zdravotní péče, V. celostátní konference zdravotní péče s mezinárodní účastí, 6.-7. 3. 2013, Olomouc.(vyžádáno)
Havrdová,Z., Huotari, P., Agostinho, M. Social and healthcare management students in three countries compare ideal and reality in social and health care services. Předneseno na konferenci ISSWOV, RIGA, Lotyšsko, 28. 6.-2. 7. 2014
Huotari, P., Vrzáček P. Social and Healthcare Management: a Joint European Master’s Degree. Předneseno na konferenci European Association for International Education Praha, 16. – 19. 9.2014
Tollarová, B. Contemporary challenges for integration of migrants in the Czech republic: diversity as a concept or practice? Předneseno na konferenci Cross-Cultural Management Issues in Contemporary Social and Healthcare Services, Praha 23.5. 2016
Hrdá, K., Lejsal, M. Transforming Multidisciplinary Team – Reflection of the Process from the Domov Sue Ryder Care Home. Předneseno na konferenci Crosscultural Tension in Multidisciplinary Team, 23.5. 2017 v Praze
Volák, M., Havrdová Z. Obavy ze selhání klienta sociálního kurátora jako překážka změny. Předneseno na konferenci Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové, 22.9.2017
Furmaníková, L. Personální strategie manažerů během deinstitucionalizačních změn: Mezi nároky a péčí. Předneseno na konferenci Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové, 22.9.2017
Vrzáček, P. Profesionalizace pacientských organizací studenty sociální práce – utopie nebo možnost? Předneseno na konferenci Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové, 22.9.2017no na konferenci ISSWOV, RIGA, Lotyšsko, 28. 6.-2. 7. 2014


Poslední změna: 18. říjen 2017 12:55 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám