• Lidé
  • Interní zaměstnanci

Interní zaměstnanci

Interní zaměstnanci


Garantka a vedoucí katedry

Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.


Zástupce vedoucí katedry

Mgr. Petr Vrzáček


Tajemnice katedry

Romana Pištěková


Vyučující:

Ing., Mgr. Matěj Lejsal

Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.

Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.

Prof. Walter A. Lorenz, Ph.D., MA

PhDr. Michal Růžička, Ph.D.
Poslední změna: 15. leden 2020 14:11 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám