• Lidé
  • Externí vyučující

Externí vyučující

Externí vyučující


PhDr. Martin Hajný, Ph.D.

Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.

Mgr. Alžběta Matochová

PhDr. Dana Rabiňáková

Mgr. Martina Tesařová

PhDr. Ivana Veltrubská

Mgr. Markéta Pešťáková

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.


Poslední změna: 5. leden 2024 14:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám