• Aktuality

AktualityNROS vyhlásila Neziskovky roku 2017

NROS vyhlásila Neziskovky roku 2017

V kategorii Velkých NNO se Neziskovkou roku stal ACORUS, z.ú., který vede absolventka Katedry řízení a supervize Mgr. Jaroslava Chaloupková. Druhé místo ve stejné kategorii obsadil brněnský IQ Roma servis, z. s. řízený další absolventkou Mgr. Katarínou Klamkovou. Gratulujeme!

1. prosince 2017Projekt DOCMAN zahájen

Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK společně s Edinburgh Napier University, Lahti University of Applied Sciences a Frankfurt University of Applied Sciences zahájili 1. září 2017 tříletou spolupráci na projektu DOCMAN. Cílem projektu je, po analytické fázi, vytvořit a realizovat tři společně vyučované předměty zaměřené na posilování manažerských kompetencí v oblastech a) Inovace a management změny, 2) Navržení a rozvoj sociální a zdravotní péče, a 3) Budování kapacity a poskytování sociální a zdravotní péče. Součástí výuky jednotlivých předmětů budou i intenzivní programy v Praze, v Lahti a ve Frankfurtu, kterých se zúčastní studenti

30. října 2017


Přijetí Prof. Waltera Lorenze

Od 1. listopadu 2017 se stává zaměstnancem FHS UK, působícím na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích Prof. Walter A. Lorenz, PhD, MA, CQSW. Prof. W. A. Lorenz na FHS UK přichází z Free University of Bozen-Bolzano, kterou vedl v letech 2006 – 2016.

 Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou: komparativní historie sociální práce v Evropě, tvorba a vývoj evropské sociální politiky, srovnávání kurikul a modelů profesního vzdělávání v oblasti evropské sociální práce, ad. Prof. W. A. Lorenz je koeditorem a zakladatelem European Journal of Social Work (Taylor and Francis), členem redakční rady Qualitative Social Work, Research and Practice (Sage Publications), spoluzakladatel a člen redakční rady Social Work and Society a koeditor Contemporary Social Work Studies.

Od roku 1978 do 2001 vyučoval v National University of Ireland, University College Cork. Od roku 2001 do roku 2017 působil ve Free University of Bozen-Bolzano.

K jeho posledním odborným publikacím patří:

Lorenz, W. (2017). Social work education in Europe: towards 2025,

European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2017.1314938

Lorenz, W.  (2017) European policy developments and their impact on social work, European Journal of Social Work, 20:1, 17-28, DOI: 10.1080/13691457.2016.1185707

Fargion, S., Frei, S. & Lorenz, W. (eds.) (2016) L’intervento sociale tra gestione del rischio e partecipazione. Roma: Carocci. ISBN: 978-88-430-7646-8

Fargion, S. & Lorenz, W. (2016) Due richerche, un progetto. In S. Fargion, S. Frei,  & W. Lorenz, (eds.) (2016) L’intervento sociale tra gestione del rischio e partecipazione. Roma: Carocci. pp. 13 – 31. ISBN: 978-88-430-7646-8

Lorenz, W. (2016) Reaching the person—social work research as professional

Responsibility. European Journal of Social Work, 19:3-4, 455-467. Doi: 10.1080/13691457.2015.1137870

Lorenz, W. (2016) Rediscovering the social question. European Journal of Social Work, vol. 19 (1) pp. 4-17. DOI:10.1080/13691457.2015.1082984

Lorenz, W. (2015), The Treatment of Childhood. In Waterhouse L., Mcghee J, Challenging Child Protection – New Directions in safeguarding Children, London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, pp.20-33. ISBN 978-1-84905-395-2

Více informací lze nalézt – proklik na jeho profil

1) Spolupráce se Sanofi pokračuje. FHS UK bude i v tomto akademickém roce spolupracovat se společností Sanofi – aventis, s.r.o. na profesionalizaci pacientských organizací v ČR. Tak jako v uplynulých dvou akademických letech se studenti Katedry řízení v sociálních a zdravotnických organizacích budou podílet na budování kapacit pacientských organizací. Předmětem spolupráce jsou nejčastěji podpora ve fundraisingu, vytváření interních dokumentů, tvorba strategie, zapojování dobrovolníků, vytváření edukativních materiálů, výzkum, marketing aj. Každý student v rámci plnění studijních povinností pro vybranou organizaci odpracuje 125 – 150 hodin.

30. října 2017


Spolupráce se Sanofi pokračuje

1) FHS UK bude i v tomto akademickém roce spolupracovat se společností Sanofi – aventis, s.r.o. na profesionalizaci pacientských organizací v ČR. Tak jako v uplynulých dvou akademických letech se studenti Katedry řízení v sociálních a zdravotnických organizacích budou podílet na budování kapacit pacientských organizací. Předmětem spolupráce jsou nejčastěji podpora ve fundraisingu, vytváření interních dokumentů, tvorba strategie, zapojování dobrovolníků, vytváření edukativních materiálů, výzkum, marketing aj. Každý student v rámci plnění studijních povinností pro vybranou organizaci odpracuje 125 – 150 hodin.

30. října 2017


Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám