Záměry a vize rozvoje vzdělavatele

Pracovníci katedry jsou již téměř pravidelnými účastníky a přednášejícími na mezinárodní konferenci Hradecké dny sociální práce a dalších českých i mezinárodních konferencích, včetně zvaných vystoupení. Podílejí se též na organizování konferencí (např. Revize standardů kvality sociálních služeb, SKOK, 20 . 6. 2013, pořádáno v rámci individuálního projektu MPSV „Inovace systému kvality sociálních služeb“, XVII. Gerontologické dny Ostrava, seminář pro ředitele a management zařízení sociálních služeb v rámci doprovodného programu: Liberalizace sociálních služeb, 17. 10. 2013, Cross-cultural Management Issues in Contemporary Social and Healthcare services, 23.5. 2016, Crosscultural Tension in Multidisciplinary team, 23.5. 2017 ), jsou recenzenty odborných časopisů (Sociální práce a Fórum sociální práce) a oponenty výzkumných studií a projektů z oblasti sociální práce (např. TRASS, FDV). Udržují kontakty se zahraničními univerzitami a přednášejí v zahraničí v rámci programu Erasmus nebo v rámci kolegiálních pozvání (např. UK Bratislava, PF, katedra sociální práce).


Potenciál dalšího rozvoje spočívá v rozšíření úspěšné zahraniční spolupráce (projekt CareMan a DOCMAN) formou mezinárodního magisterského programu a mezinárodních výzkumů v již navázané spolupráci s univerzitami ve Finsku, Portugalsku,Skotsku a Německu. Další potenciál je ve vedení doktorandů v doktorských programech Sociální práce a Aplikovaná etika.


V týmu učitelů jsou dvě odborné asistentky a jeden asistent s titulem PhD., kteří jsou badatelsky aktivní v etnografickém výzkumu a v oblasti kvality a transformace sociálních služeb a jsou perspektivní z hlediska dalšího badatelského rozvoje. Jeden učitel se účastní vědecké výchovy v doktorandském programu Aplikované etiky, dva jsou absolventy programu MBA a jeden absolvoval program Evropská studia a veřejná správa (mezinárodní teritoriální studia) na Metropolitní universitě Praha.

Poslední změna: 18. říjen 2017 14:06 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám