INORP - Výstupy mezinárodního projektu

Inovace podporou reflexivity a participace (INORP): Posílení vzdělávání a profesionalizace sociální práce na pomezí dalších profesí


Výstupy mezinárodního projektu spolufinancovaného z prostředků EU v rámci programu Erasmus+ K203-CAC1B7D2 strategické partnerství pro inovace na období 2020–2023. Partnery projektu jsou:


  • Univerzita Karlova (ČR) jako koordinátor projektu;

  • Universiteit Gent (Belgie);

  • Helsingin Yliopisto (Finsko);

  • University College Dublin (Irsko); a

  • Instituto Superior de Serviço Social do Porto (ISSSP) (Portugalsko).

  • Přidruženým partnerem v ČR je Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP).


Projekt INORP si kladl za cíl rozvoj metodologií na posílení kompetencí aktérů působících v rozvoji praxe ve zdravotnictví a sociální péči, výzkumu a vzdělávání, včetně učitelů, studentů a aktérů nejrůznějších skupinových identit, a to s ohledem na uplatnění participativních a inkluzivních přístupů k práci s uživateli služeb a na podporu reflexivity v různých oblastech sociální práce.


Zde jsou k dispozici hlavní výstupy projektu:Vaše dotazy a připomínky nám můžete zasílat na:Poslední změna: 15. květen 2023 10:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám