INORPNázev projektu: Inovace podporou reflexivity a participace (INORP): Posílení vzdělávání a profesionalizace sociální práce na pomezí dalších profesí


Projekt je spolufinancován z prostředků EU v rámci programu Erasmus + K203-CAC1B7D2 strategické partnerství pro inovace na období 2020-2023.


Koordinátorem projektu je Karlova Univerzita (Česká republika). Partnery projektu jsou:


UNIVERSITEIT GENT (Belgie)

HELSINGIN YLIOPISTO (Finsko)

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN (Irsko)

COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL (Portugalsko)Přidruženým partnerem je Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP).


Tým řešitelů sestává z učitelů sociální práce z uvedených pěti univerzit, jimiž jsou prof. Walter Lorenz, prof. Jim Campbell, prof. Rudi Roose, prof. Griet Roets, prof. Helena Blomberg (Helsinki), Christian Kroll, Sara Melo, Zuzana Havrdová, Dana Hradcová, Monika Čajko Eibicht, Pavla Povolná, Petr Vrzáček a další.

Proč

• Desetiletí se mluví o významu reflexivity ve vzdělávání a spolupráci, participace a inkluze uživatelů služeb, ale ve vzdělávacích kurikulech SP to obvykle nenajdeme a trans kulturně jsou velké rozdíly v implementaci, výzkum je málo zasažen.

• Vzhledem k rychlým změnám ve společnosti předpokládáme v sociální práci pokles významu předepsaných znalostí a rychle zastarávajících poznatků, a naopak posílení schopnosti reflexivně a participativně utvářet spolupráci a řešení v komplexních situacích „na pomezí“, které se týkají většího počtu různých disciplín (např. zdravotní a sociální) a skupin s odlišnou identitou (např. učitelé x studenti, uživatelé x soc. pracovníci). V tom vidíme část možné mise odborníka na soc. práci v mezioborovém prostředí.

• Pojmy reflexivity i participace jsou mnohoznačné, mají mnoho podob a úrovní, participace navíc často zůstává na úrovni dotazování uživatelů, zneužívá se „politicky“.

• Chceme se podívat na praxi služeb a výzkum v různých zemích, porovnat a popsat příklady dobré praxe v sociální práci optikou kurikul a publikací, připravit se studenty a učiteli malé případové studie ze společné práce a z toho všeho vytvořit praktickou příručku s příklady jak na to. Souběžně vytvořit modulárně utvářený volitelný kurs.Cíl:


Projekt si klade za cíl posílit dovednosti a schopnosti učitelů, studentů, příp. dalších aktérů spolupráce na pomezí skupinových identit jako je sociální a zdravotní, nebo profesionální a para profesionální. Zaměří se na know-how participativních a inkluzivních přístupů a reflexivně založené spolupráce iniciované studentem či učitelem či sociálním pracovníkem v různých oblastech sociální práce. Jako příklad může sloužit reflexivní participativní vedení případu, hodnocení a rozvoj konkrétní služby, reflexivně vedená podpora spolupráce v síti nebo reflexivně a participativně realizovaná výzkumná studie. Důležitým předmětem reflexivně pojatého společného bádání budou též možnosti a strategie vzájemného zplnomocňování a posilování v oblasti vědění.


Výstupy projektu:


Na základě aktivit projektu zahrnujících odborné analýzy, vzdělávací akce, případové studie a hodnocení dobré praxe vznikne praktická příručka (Practice Guide) pro studenty, učitele a další zájemce (uživatele a vedoucí služeb v komunitě) pro rozvoj dovedností, případových studií a projektů založených na reflektující spolupráci a participativním a inkluzivním rozhodování spolu s vodítky a příklady, jak takovou spolupráci utvářet. Dále vznikne kurikulum volitelného kurzu, který povede zájemce k osvojení participativních a inkluzivních přístupů a reflexivně založené spolupráce v praxi a výzkumu v sociální práci a na jejím pomezí.
Poslední změna: 23. listopad 2020 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám