Monografie a učební texty
Havrdová, Z.: Praktické kompetence v sociální práci. Praha: Osmium 1999.167 p.
Havrdová, Z., Hajný, M.: Praktická supervize. Galén, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7262-532-1
Havrdová a kol.: Hodnoty v prostředí zdravotních a sociálních služeb. Praha: UK FHS, 2010, 150s.
Havrdová a kol.: Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení. Praha: UK FHS, 2011,102s.
Havrdová, Šmídová, Šafr, Štegmannová a kol.: Organizačná kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. Praha: UK FHS, 2011,200s.
Havrdová, Z., Kosová, J., Svobodová, J., Vomlelová, A. Mít život ve svých rukou. Český západ a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, ISBN 978-80-87398-32-6, 157 s.
HAVRDOVÁ, Z., MATTHEWS-SMITH, G., HUOTARI, P. 2017. Developing Cross-Cultural Competencies in Health and Social Care Management. Learning from Research and Experience of Five EU Universities. Lahti University of Applied Sciences. ISBN 978-951-827-254-3, 119 s.
Vrzáček, P. a kol. Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace. Manuál managementu neziskových organizací. Praha: Togga. ISBN: 978-80-7476-116-4. FHS UK. ISBN: 978-80-7571-006-2. 236 s.
Vrzacek, P. et al. A Survival Kit for NGOs. NGO Management Handbook. Praha: Togga. ISBN 978-80-7476-117-1. FHS UK. ISBN 978-80-7571-007-9. 236 s.


Poslední změna: 18. říjen 2017 12:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám