Recenzované časopisy a kapitoly v knize
Havrdová, Z.: Is there one culture in supervision? Supervision, 3, 2006, str.32-37, Beltz Verlag, Weinheim
Havrdová, Z.: Vzdělávací supervize a kvalita začínajících sociálních pracovníků. Sociální práce, 4, str.78-86, 2007
Havrdová, Z., Šolcová, I., Hradcová, D., Rohanová, E.: Kultura organizace a syndrom vyhoření. Československá psychologie, 64, 2010, 3, 235-248
Havrdová, Z., Procházková, M. Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory. Sociální práce, 3, 2011, 67-76, ISSN: 1213-6204
Šolcová, I., Havrdová, Z., Kebza, V Organizational civility as measured by AWLS: a comparison between social and health organizations. Psychology & Health, 26, 2011, Suppl. 2., s.4 IF 1.591
Havrdová, Z Reflexe a reflexivita jako nástroje poznávání. Sborník příspěvků z konference 5. Dny sociální práce, Praha: FFUK, s. 9 -14, 2013, 978-80-87432-07-5.
Havrdová, Z., Šafr, J. Je sociální pracovník nositelem přístupu zaměřeného na člověka v rezidenční péči o lidi s demencí? Sborník příspěvků z konference VIII. Hradecké dny sociální práce, Univerzita Hradec Králové, 2012
Havrdová, Zuzana, Iva Šolcová. “Work-place civility and mental health by helping professionals.” In Victor Olisah, ed., Essential Notes in Psychiatry. Rijeka: InTech, 2012. s. 13-36. ISBN: 978-953-51-0574-9. DOI: 10.5772/37548
Furmaníková, L., Havrdová, Z., Tollarová, B., Vrzáček, P. K fenoménu vůdcovství: Kým a jak je iniciován a veden proces transformace pobytových sociálních služeb. Soc. práce 1, 2013, roč. 13, s. 49-60
Havrdová, Z., Šafr, J., Štegmannová, I. Positions of Social Workers’ Views About Residential Care for People with Dementia. Social Work & Society, Volume 10, Issue 2, 2012, p.1-15, ISSN 1613-8953 ▪▪▪ http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:464-sws-271
Havrdová, Z. Heslo Supervize in Matoušek, O. a kol. ed. Encyklopedie sociální práce, Praha: Portál, 2013, s. 514-516, ISBN 978-80-262-0366-7, 576 s.
Havrdová, Z. Supervize v sociální práci. in Matoušek a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2013, 3.vyd. s. 357-379, ISBN 978-80-262-0213-4, 400 s.
Štegmannová, I, Havrdová, Z., Šafr,J. Determinanty jednotlivých typů komunikace pracovníků v pobytových zařízeních pro seniory. Kontakt , 4, 2013, p. 413-421. ISSN 1212-4117
Krupková, S., Havrdová, Z. „Napětí mezi přisuzovaným významem a možnostmi realizace pracovní role všeobecné sestry“. Kontakt, 4, 2013, P. 359-369, ISSN 1212-4117
Havrdová, Z. Krupková, S. „The Congruence of Nurses in a Czech Hospital with Organizational Work Setting as Related to Organizational Engagement and Perceived Chances to Fulfill One’s Own Professional Aspirations.” Review of European Studies, Vol. 5, No. 5, December 2013, p.73-83 , ISSN 1918-7173, E-ISSN 1918-7181, doi:10.5539/res.v5n5p73 URL: http://dx.doi.org/10.5539/res.v5n5p73,
Havrdová, Z., Huotari, P. Perceptions on Ideal and Real-world Social and Healthcare Services Management: Evidence from the Czech Republic, Finland, and Portugal Comparison. Review of European Studies; Vol. 6, No. 3; 2014, ISSN 1918-7173, doi:10.5539/res.v6n3p1
Tollarová, B., & Furmaníková, L. (2017). Personnel strategies in the deinstitutionalization process: How do the managers work with employees? Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 41 (5), 532-559.


Poslední změna: 9. listopad 2017 12:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám