Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.


Zaměstnavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Pracovní pozice: ředitelka odboru kabinet ministryně
Jak na studium vzpomínáte?

Vzpomínky jsou v několika rovinách. Byla to jednak možnost studovat v Praze, pro rodilou Ostravačku dost podstatná věc, ale především charakter studia. Co tím myslím? Oceňovala jsem výuku v týdenních blocích, která umožnila navázat vztah a hodně diskutovat a objasňovat, skladbu předmětů, kdy se jako kostičky mozaiky postupně skládaly vědomosti, až se najednou vynořily souvislosti mezi jednotlivými okruhy, nebo lepší pochopení odlišných podmínek ve zdravotnictví a sociální oblasti díky propojení lidí z těchto oborů. Svou roli sehrálo i příjemné prostředí, kde se výuka odehrávala a dodnes odehrává. Druhá rovina jsou nároky v rámci studia, které je nutno sladit s prací a rodinným životem. Těsné sepětí s praxí je však v případě toho typu studia nutné a výhodou je, že umožňuje ihned získané znalosti aplikovat.


V čem Vám studium nejvíce pomohlo?

Obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích jsem zvolila vzhledem ke svému tehdejšímu působení na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu.  Studovala jsem v letech 2002-2005, kdy se v souvislosti s reformou sociálních služeb a přípravou nové legislativní úpravy objevovaly i nové požadavky vzhledem k zajištění dostupnosti sociálních služeb a jejich kvality. Měla jsem v té době na starosti přípravu koncepce sociálních služeb v Ostravě, věnovala se zavádění procesu komunitního plánování a později také oblasti kvality služeb a řízení systémových projektů. To představuje komplexní systém činností, od analytických a výzkumných, až po metodické, koordinační a řídicí. Studium mě, dá se říci, podpořilo ve všem. Získala jsem ucelený rámec o fungování sociální politiky a sociálně zdravotních systémech, informace v oblasti plánování a hodnocení potřeb uživatelů, podporu při přípravě a realizaci výzkumu, při přípravě projektové žádosti atd. Vše jsem mohla rovnou prakticky využít. Již v průběhu studia jsem zaznamenala kvalitativní profesní posun, a když jsem se po jeho ukončení stala vedoucí nového oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb, uplatnila jsem i znalosti z oblasti personálního managementu. Zkušenosti z oboru, který jsem vystudovala, využívám v podstatě dodnes a také se je snažím v roli vyučující předat dalším studentům.


Z čeho máte momentálně největší radost?

Jako bývalá absolventka a současně i vyučující se raduji z toho, že se katedře daří a o studijní obor je stále zájem. A když už jsme u studia, tak v osobním životě je to momentálně radost z dokončení bakalářského studia mého syna v oboru ekonomie na VŠE.


Poslední změna: 23. říjen 2014 13:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám