Mgr. Lenka Waszutová

Mgr. Lenka Waszutová


Zaměstnavatel: Slezská diakonie

Pracovní pozice: vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních věcí a PR; vedoucí sekce sekretariát ředitele; tisková mluvčí
1) Jak na studium na katedře vzpomínáte?

Ráda a s úsměvem. Bylo to pro mě hodně kreativní období. Již jsem pracovala ve své specializaci tj. jako personalista v organizaci poskytující sociální služby a přitom jsem to co mě zaujalo ve škole ihned promítala do své praxe. Tedy během této doby vzniklo v naší organizaci spousta zajímavých věcí. Rovněž pro mě byli inspirací kolegové – studenti. Hodně se mi líbilo propojení profesionality s lidskostí. Tedy skutečnost, že spousta lektorů byli profesionálové, kteří kromě teoretických znalostí měli i zkušenost z praxe a dokázali své zkušenosti a znalosti podat způsobem pro člověka lidským, jednoduchým a přitom zůstali odborníky.


2) V čem vám studium nejvíce pomohlo?

Právě v tom, že jsem mohla své profesní zaměření obohatit o spoustu nových inovativních věci ku prospěchu organizace a potažmo lidi v ní. Studium byla platforma pro kritické zhodnocení dosavadních postupů, pro konfrontaci teorie a praxe. Myslím, že studium přispělo k mé profesní zralosti a také jsem získala přehled v mnoha oblastech, které dnes v rámci svěřených pracovních agend využívám.


3) Z čeho máte momentálně největší radost?

Ze svých dětí a manžela. Jsem vděčná své zaměstnavatelské organizaci a Pánu Bohu, že dokáži skloubit náročnou práci s krásným posláním maminky. Být maminkou dvou zdravých dětí považuji za největší životní dar. A v práci, co mi dělá radost? Můj skvělý pracovní tým. To je kvalifikování a osobnostně zralí lidé s velmi dobrou motivací a odpovědným přístupem k práci.


Poslední změna: 23. říjen 2014 13:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám