rok 2019-21

Seznam diplomových prací


rok 2019


Podnikatelský plán poskytování tlumočnických služeb neslyšícím v Karlovarském kraji

Mapování zátěže u pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory

Změna image porodnice v porodnickém systému České republiky

Business plán - rozšíření činnosti specializované mobilní dětské paliativní péče ve Středočeském kraji pro stávající organizaci Cesta domů

Metodik v sociální službě: kvalifikační a osobnostní profil pracovní pozice

Aktivita lokálního síťování a její přínos v lokalitě z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi

Zavedení sociální služby v nestátní neziskové organizaci

7 návyků a principy managementu

Psychické potíže / duševní onemocnění jako téma všeobecné primární prevence v prostředí školy

Motivace a stimulace dobrovolníků v multidisciplinárním týmu

Zdravotní prevence v azylových domech v ČR

Diagnostika organizace, favorit nebo outsider?

Pojetí case managementu v rámci centra duševního zdraví

Kompetence manažerů v ošetřovatelství

Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce

Vytvoření a ověření nástroje pro sledování spokojenosti uživatelů s poskytovanými službami v domově pro seniory – případová studie

Podmínky pro reflexivní praxi pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí

Povolání sestra – kritický nedostatek, jeho důvody a důsledky pro české nemocnice

Uplatňování protikuřáckého zákona v nemocnicích a jeho dopad na postoje a kouření zdravotníků

Transformace sociálních služeb a vnímání dopadů transformace z pohledu klienta, pracovníků a opatrovníků

Řízení změny v systému hlášení nežádoucích událostí v Nemocnici Žatec, o.p.s.

Plánování péče o klienty s Alzheimerovou nemocí v Královéhradeckém kraji

Finanční plánování při zakládání a vedení sociálního podniku

Poslední změna: 19. září 2019 14:19 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám