Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.

vedoucí Katedry aplikovaných sociálních věd


Oborové zaměření


Etika péče, praktická a empirická etika a kvalita v prostředí sociálních a zdravotních služeb. Spolupráce s ne/profesionálními pečujícími, uživateli služeb a sebeobhájci ve výzkumu i v oblasti rozvoje a hodnocení služeb. Výzkum věnovaný životu s dis/abilitou a zkušenostem lidí označených za postižené.


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SISVzdělání


2007–2015 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, doktorské studium Aplikovaná etika, titul Ph.D. Téma disertační práce: Etika a moc v sociálně zdravotních službách. Praktická etika v dlouhodobé péči.

1989–1993 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, titul Mgr.Pracovní zkušenosti


2001– dosud Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze


Odborná pedagogická činnost


2019 – dosud odborná asistentka, katedra aplikovaných sociálních věd, program Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

2017– dosud vyučující, školitelka a konzultantka v doktorských studijních programech Aplikovaná etika a Studium dlouhověkosti

2001–2010 výuka předmětů Personální management, Diagnostika organizace, Struktura a kultura organizace a Evaluace v magisterském studiu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací, externí spolupráce

zpracování kompletního studijního materiálu/opory k předmětu Diagnostika organizace

2000–2001 účast na tvorbě kurikula manažerské části programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací, externí spolupráceOdborná vědecká činnost


2021–2024 Fondy EHP a Norska. LP-HRMGSA-014Životní příběhy za lidská práva. Hlavní řešitelka

2019–2022 GAČR, 19-07724S: Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služeb. Spoluřešitelka. Hlavní řešitel doc. Zdeněk Konopásek, CTS

2018–2021 AZV NV18-09-00587: Dlouhodobá péče pro pacienty s demencí, analýza současné situace … možnosti transformace institucionální péče s ohledem na zlepšení kvality života, kvalitu péče a využití zdrojů. Pozice: výzkumnice do 2018. Hlavní řešitelka: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

2015–2018 AZV NV15-32942A: Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících, AZV NV15-32942A, 2015-2018. Pozice: koordinátorka projektu a výzkumnice. Hlavní řešitelka: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

2016–2017 FWF – GAČR 16-34873L: Česko-rakouský projekt – výzkum dlouhodobé péče Pozice: výzkumnice. Hlavní řešitelka: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Partner projektu: Dunajská univerzita v Kremži.


2010–2020 Gerontologická a organizační supervize … v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jihomoravský kraj od 2010. Pozice: odborný garant, vedoucí projektu, konzultantka. Spolupráce: Česká alzheimerovská společnost, Gerontologické centrum Praha 8, Společnost pro paliativní medicínu ČLS JEP.

.Publikace 

SYNEK, Michal – HRADCOVÁ, Dana. souostroví / postižení / veřejnosti. 2023. Praha: Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. ISBN: 978-80-908903-6-7

SYNEK, Michal – HRADCOVÁ, Dana.  At home in the ‘home’? Narratives of home in repertoires of institutional dining, Housing Studies. 2023.  DOI: 10.1080/02673037.2023.2262949.

SYNEK, Michal - HRADCOVÁ, Dana - CARBOCH, Radek. "Všechno stejný, všechno zastavený“: Karanténa v „domově“ pro lidi označené za postižené. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2022, 58(5), 563-585. ISSN 0038-0288. DOI 10.13060/csr.2022.029.

SYNEK, Michal - HRADCOVÁ, Dana - CARBOCH, Radek. Vlastní místo? Každodennost a údržba budovy v "domově pro osoby se zdravotním postižením". Biograf. 2022, 2022 (75-76), 77-110. ISSN 1211-5770.

SYNEK, Michal - HRADCOVÁ, Dana - BOSÁ, Monika. O různých praxích a normativitách pečování. Biograf. 2022, 2022 (75-76), 3-14. ISSN 1211-5770.

HRADCOVÁ, Dana - SYNEK, Michal. The rest is noise: on describing cognitive multiplicity. Qualitative Research. 2021, 2021(3), 442-460. ISSN 1468-7941. DOI 10.1177/1468794120975987.

HRADCOVÁ, D., and M. SYNEK. 2020. „Obdělávat svou zahradu: Spekulativní etika Maríi Puig de la Bellacasa [Let Us Cultivate Our Garden: Speculative Ethics of María Puig de la Bellacasa].” Sociologický časopis / Czech Sociological Review 56 (2).

HRADCOVÁ, D., M. Synek, I. Holmerová, and J. Zgola. 2020. “Promoting the Enjoyment of Food in Dementia Care: The Bon Appetit Intervention in Care Homes.” In Timely Psychosocial Interventions in Dementia Care: Evidence-Based Practice, edited by E. Moniz-Cook, and J. Manthorpe, 244–259. London: Jessica Kingsley Publishers.

SYNEK, M., D. HRADCOVÁ, R. CARBOCH, and D. JAHODOVÁ. 2019. „Kritické gesto a záležitosti péče v souřadnicích ne/způsobilosti [The Dis/ability Coordinates of the Critical Gesture and Matters of Care].” Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (5): 587–614.

ILIFFE, S., J. WILCOCK, M. SYNEK, R. CARBOCH, D. HRADCOVÁ, and I. HOLMEROVÁ. 2019. “Case Management for People with Dementia and Its Translations: A Discussion Paper.” Dementia 18 (3): 951–969.

SYNEK, M., D. HRADCOVÁ, D. JAHODOVÁ, and R. CARBOCH. 2017. „O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí [On (In)coherence of Caring: Multiple Ontologies of Life with Dementia].” Biograf (65–66): 5–51.

HOLMEROVÁ, Iva - DOSTÁLOVÁ, Vladimíra - ŠTEFFL, Michal - PROCHÁZKA, Petr - PEŠKEOVÁ, Michala - WICKENDEN, Terezie - HRADCOVÁ, Dana. Case management v péči o lidi žijící s demencí. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií, 2018. 1. 231 s. ISBN 978-80-7571-031-4.

HRADCOVÁ, D. 2017. „Relational Approach to Ethics and Quality Improvement in Institutional Care for People with Dementia.” Annals of Palliative Medicine 6(4): 319–326.

HRADCOVÁ, Dana. Život na pomezí: Koordinace péče pro lidi s demencí v domově se zvláštním režimem. Geriatrie a gerontologie. 2016, 5(3), 135-139. ISSN 1805-4684.

HOLMEROVÁ, Iva - WAAGEOVÁ, Alena - HRADCOVÁ, Dana - BAUMANOVÁ, Michaela - JAROLÍMOVÁ, Eva - PÍRKOVÁ, Vendula - VÁLKOVÁ, Monika - VAŇKOVÁ, Hana. Dlouhodobá péče - geriatrické aspekty a kvalita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s.,, 2015. 176 s. ISBN 978-80-247-5439-0.

HRADCOVÁ, Dana - HÁJKOVÁ, Lucie - MÁTLOVÁ, Martina - VAŇKOVÁ, Hana - HOLMEROVÁ, Iva. Quality of care for people with dementia in residential care settings and the ''Vazka'' Quality Certification System of the Czech Alzheimer Society. European Geriatric Medicine. 2014, 6(5), 430-434. ISSN 1878-7649. DOI 10.1016/j.eurger.2014.09.014.

HRADCOVÁ, Dana. Jak se dobře najíst v dlouhodobé péči: Autonomie v činnostech každodenního života. In: LUKASOVÁ, Marie. Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí. 1. vyd. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2014, s. 41-46. ISBN 978-80-87949-03-0.

HOLMEROVÁ, Iva - JANEČKOVÁ, Hana - JAROLÍMOVÁ, Eva - HRADCOVÁ, Dana - VELETA, Petr - VAŇKOVÁ, Hana - SUCHÁ, Jitka - WIJA, Petr. Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA (Péče a podpora lidem postiženým syndromem demence). Geriatrie a gerontologie. 2013, 2013(3), 158-164. ISSN 1805-4684.

HRADCOVÁ, Dana - HOLMEROVÁ, Iva - MÁTLOVÁ, Martina - VAŇKOVÁ, Hana. Gerontologická a organizační supervize - odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem (GOS). Geriatrie a gerontologie. 2013, 2(3), 105-107. ISSN 1805-4684.

VAŇKOVÁ, Hana - HRADCOVÁ, Dana - JEDLINSKÁ, Martina - HOLMEROVÁ, Iva. Prevalence kognitivních poruch v pobytových zařízeních pro seniory v ČR - nárůst mezi lety 2007 a 2013. Geriatrie a gerontologie. 2013, 2(3), 111-114. ISSN 1805-4684.

Havrdová, Z., I. Šolcová, D. Hradcová, and E. Rohanová. 2010. „Kultura organizace a syndrom vyhoření [Organisational Culture and Burnout Syndrom].” Československá psychologie 64 (3): 235–248.


Další publikace


HRADCOVÁ, Dana. Příprava na certifikaci Vážka. necertifikovaná metodika. Praha, 2016. ISBN 978-80-86541-47-1.

JANEČKOVÁ, Hana - HÁJKOVÁ, L. - HRADCOVÁ, Dana - MÁTLOVÁ, M. - VAŇKOVÁ, Hana. Komplexní péče o lidi s demencí. 1. vyd. Praha: Česká alzheimerovská společnost o.p.s., 2016. 38 s. ISBN 978-80-86541-48-8.

HÁJKOVÁ, Lucie - HRADCOVÁ, Dana - JANEČKOVÁ, Hana - MÁTLOVÁ, Martina - VAŇKOVÁ, Hana. Komplexní péče o lidi s demencí : Na příkladu kritérií Certifikace Vážka(R). necertifikovaná metodika. [S.l.], 2016. ISBN 978-80-86541-48-8.


HRADCOVÁ, Dana - SYNEK, Michal - CARBOCH, Radek. A caring city? An inquiry into ecological relationships in (residential) care. přednáška. Copenhagen, 2020.

HRADCOVÁ, Dana - SYNEK, Michal. Everyday life and the army headquarters culture: Two regimes of maintenance/knowledge practices in an asylum. přednáška. Prague, 2020.

HRADCOVÁ, Dana - SYNEK, Michal - CARBOCH, Radek - JAHODOVÁ, Dita. In between silence and re-describing matters of care: an attempt at ethnography of cognitive dis/ability. přednáška. Lancaster University, United Kingdom, 2018.

HRADCOVÁ, Dana - SYNEK, Michal. How to make homey meal in not-so-homey kitchen: Home metaphors in repertoires of institutional dining. přednáška. Denver, USA, 2016.
Poslední změna: 6. březen 2024 21:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám