Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.

vedoucí Katedry aplikovaných sociálních věd


Oborové zaměření


Etika péče, praktická a empirická etika a kvalita v prostředí sociálních a zdravotních služeb. Spolupráce s ne/profesionálními pečujícími, uživateli služeb a sebeobhájci ve výzkumu i v oblasti rozvoje a hodnocení služeb. Výzkum věnovaný životu s dis/abilitou a zkušenostem lidí označených za postižené.


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SISVzdělání


2007–2015 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, doktorské studium Aplikovaná etika, titul Ph.D. Téma disertační práce: Etika a moc v sociálně zdravotních službách. Praktická etika v dlouhodobé péči.

1989–1993 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, titul Mgr.Pracovní zkušenosti


2001– dosud Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze


Odborná pedagogická činnost


2019 – dosud odborná asistentka, Katedra aplikovaných sociálních věd, program Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

2017–dosud vyučující, školitelka a konzultantka v doktorských studijních programech Aplikovaná etika a Studium dlouhověkosti

2001–2010 výuka předmětů Personální management, Diagnostika organizace, Struktura a kultura organizace a Evaluace v magisterském studiu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací, externí spolupráce

vedení magisterských prací (15 obhájeno)

zpracování kompletního studijního materiálu/opory k předmětu Diagnostika organizace

2000–2001 účast na tvorbě kurikula manažerské části programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací, externí spolupráceOdborná vědecká činnost


2010– dosud pracovní poměr – výzkumná činnost v oblasti dlouhodobé péče

koordinace výzkumných projektů Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče;


Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služeb. GAČR 19-07724S, 2019–2021. Spoluřešitelka. Hlavní řešitel doc. Zdeněk Konopásek, CTS.


Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících, AZV NV15-32942A, 2015-2018. Pozice: koordinátorka projektu a výzkumnice. Hlavní řešitelka: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Partneři projektu: Steve Illife a Jane Wilcock, University College London.


Česko-rakouský projekt – výzkum dlouhodobé péče GAČR 16-34873L 2016–2017. Pozice: výzkumnice. Hlavní řešitelka: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Partner projektu: Dunajská univerzita v Kremži.


Dlouhodobá péče pro pacienty s demencí, analýza současné situace … možnosti transformace institucionální péče s ohledem na zlepšení kvality života, kvalitu péče a využití zdrojů. AZV – NV18-09-00587, 2018–2021. Pozice: výzkumnice do 2018. Hlavní řešitelka: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Gerontologická a organizační supervize … v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jihomoravský kraj od 2010. Pozice: odborný garant, vedoucí projektu, konzultantka. Spolupráce: Česká alzheimerovská společnost, Gerontologické centrum Praha 8, Společnost pro paliativní medicínu ČLS JEP, prof. MUDr. Ladislav Volicer, CSc., University of South Florida, Tampa, Peter Sheath, konzultant v oblasti duševního zdraví, Velká Británie, Jitka Zgola, konzultantka v oblasti péče o lidi s demencí, Kanada


Další funkce na FHS UK


2021– vedoucí Katedry aplikovaných sociálních věd

2016–2019 vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, pracovní poměr

2016– dosud členka oborové rady doktorského studijního programu Studia dlouhověkosti

2018– dosud členka Komise pro etiku ve výzkumu

2000– dosud OSVČ, konzultantka a lektorka v oblasti sociálních a sociálně zdravotních služeb

2005–2008

CAFOD, Velká Británie – programová manažerka a konzultantka britské humanitární a rozvojové organizace; podpora místních partnerských organizací v Srbsku a Ruské federaci (Čečensko, Ingušsko, Západní Sibiř) při přípravě a realizaci programů v oblasti vzdělávání, migrace, HIV a AIDS, domácí péče a rozvoje neziskových organizací


2001–2005

Caritas Europa, Belgie – zaměstnána jako vedoucí oddělení rozvoje (Capacity Building Officer); poradenství, konzultace a tréninky pro členské organizace evropské asociace, vedení mezinárodního týmu konzultantů, tvorba a realizace programů organizačního rozvoje, management kvality


1995–2001

Open Society Fund, Otevřená společnost

ředitelka vzdělávacích programů v Otevřené společnosti; tvorba a implementace strategie vzdělávacích programů, vedení týmu, účast v tvorbě vzdělávací politiky – Bílá kniha; organizace národní debaty o vzdělávání; tréninky pro státní i nestátní neziskové organizace


ředitelka vzdělávacích programů OSF Praha; tvorba a implementace strategie vzdělávacích programů, design a vedení tréninků, vedení týmu


1993–1994

Diakonii Českobratrské církve evangelické

metodické vedení zařízení pro osoby s postižením přiOcenění


2013 udělena Zlatá Vážka, ocenění České alzheimerovské společnosti za rozvoj péče o seniory a chronicky nemocnéVybrané publikace


Kapitoly v knihách:


HRADCOVÁ, D., SYNEK, M., HOLMEROVÁ, I. AND ZGOLA J. Promoting the enjoyment of food in dementia care: the Bon Appetit intervention in care homes. In J. Manthorpe and E. Moniz-Cook (eds) Timely Psychosocial Interventions in Dementia Care: Evidence Based Practice London: Jessica Kingsley Publishers (in press)

WAAGEOVÁ, A., HOLMEROVÁ, I., BAUMANOVÁ, M., HRADCOVÁ, D., MÁTLOVÁ, M., VAŇKOVÁ, H. Úvod do problematiky kvality v dlouhodobé péči. in Holmerová I. et al. Dlouhodobá péče – geriatrické aspekty a kvalita. Praha: Grada. 2015.

HOLMEROVÁ, I. BAUMANOVÁ, M., HRADCOVÁ, D., JAROLÍMOVÁ E. Indikátory pro hodnocení kvality dlouhodobé geriatrické péče definující standardní úroveň. Standardy dlouhodobé geriatrické péče. in Holmerová I. A kol. Dlouhodobá péče – geriatrické aspekty a kvalita. Praha: Grada. 2015.

Články v odborných časopisech:


HRADCOVÁ D, SYNEK M. The rest is noise: on describing cognitive multiplicity. Qualitative Research. December 2020. doi:10.1177/1468794120975987
HRADCOVÁ, D., M. SYNEK. 2020. „Obdělávat svou zahradu: Spekulativní etika Maríi Puig de la Bellacasa [Let Us Cultivate Our Garden: Speculative Ethics of María Puig de la Bellacasa].” Sociologický časopis / Czech Sociological Review 56 (2).

SYNEK, M., HRADCOVÁ, D., JAHODOVÁ, D., CARBOCH, R. 2019. Kritické gesto a záležitosti péče v souřadnicích ne/způsobilosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (5): 587-614, https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.5.478

SYNEK, M., HRADCOVÁ, D., JAHODOVÁ, D., CARBOCH, R. 2017. O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí. Biograf (65-66: 5-51)

HRADCOVÁ, D. 2017. Relational approach to ethics and quality improvement in institutional care for people with dementia. Annals of Palliative Medicine 6(4):319-326.

ILIFFE, S., WILCOCK, J., SYNEK, M., CARBOCH, R., HRADCOVA, D., HOLMEROVA, I. 2017. Case management for people with dementia and its translations: A discussion paper. Dementia

HRADCOVÁ, D. 2016. Život na pomezí. Koordinace péče pro lidi s demencí v domově se zvláštním režimem, Geriatrie a gerontologie (5)3: 135-139.


Další odborné publikace:


HRADCOVÁ, D. Příprava na certifikaci Vážka. Praha: Česká alzheimerovská společnost. 2016.

HÁJKOVÁ, L., HRADCOVÁ, D., JANEČKOVÁ, H., MÁTLOVÁ, M., VAŇKOVÁ, H. Komplexní péče o lidi s demencí: Na příkladu kritérií Certifikace Vážka. Praha: Česká alzheimerovská společnost 2016.


Poslední změna: 3. leden 2022 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám