Ing. Mgr. Matěj Lejsal


Oborové zaměření

sociální politika a ekonomie, personální management


Odborně se zabývá systémy sociální a zdravotní péče, řízením organizací působících v této oblasti. Věnuje se integraci sociálních a zdravotních služeb na makro-, mezo- i mikroúrovni. Zabývá se kulturou organizace v sociálně-zdravotní oblasti. Využívá praktické zkušenosti o managementu neziskové organizace působící v sociálních a sociálně-zdravotních službách.


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SIS


Stručný životopis


1995 – 2001 - Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta podnikohospodářská, Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67, Praha 3, Česká Republika

Obor: magister v oboru podniková ekonomika a management

ekonomie, management, finanční a manažerské účetnictví, personální řízení, obchodní právo, marketing, statistika


1998 – 2003 - Univerzita Karlova v Praze, filozofická fakulta, katedra sociální práce, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika

Obor: magistr v oboru sociální politika a sociální práce

metodologie sociální práce, práce s jednotlivci /skupinami osob s různým typem sociálního znevýhodnění, management sociální práce pro veřejnou správu, soukromý sektor a neziskové organizace a sociální práce v trestní justici


2015 – dosud – Univerzita Karlova v Praze, filozofická fakulta, katedra sociologie

prezenční doktorské studium

obor: sociologie


Zaměstnání


6/2006 – dosud - Domov Sue Ryder, z.ú., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika

Pracovní pozice: ředitel

Řízení, koordinace a kontrolování výsledků práce vrcholového managementu, ovlivňování interpersonálních vztahů a interní komunikace, reprezentování organizace na jednáních se hlavními dárci, zástupci státní správy a samosprávy, tvorba strategického plánu


2/2010 – dosud - Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, katedra řízení a supervize, Máchova 7, 120 00 Praha 2, Česká republika

Pracovní pozice: vědecký pracovník

příprava náplně a zaměření kurzů a jejich jednotlivých lekcí, ověřování způsobilosti účastníků kurzu, spolupráce s vedením vzdělávacího střediska


Zahraniční stáže


Dosud neabsolvoval


Vědecké projekty


Dosud nejsou.


Bibliografie


M. Lejsal, Analýza nákladů transformace u vybraných organizací, MPSV ČR, 2013, Národní centrum podpory transformace


M. Lejsal, Peníze za klientem - Studie možností směrování veřejných prostředků v úzké vazbě na potřeby osob závislých na pomoci druhé osoby, MPSV ČR, 2013, Národní centrum podpory transformace


M. Lejsal, Profily komponent systému financování sociálních služeb, MPSV ČR, 2013, (probíhá schválení výstupu v rámci aktivity č. 6 individuálního systémového projektu MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“.


M. Lejsal, Agenda Lidských práv v každodenní praxi sociální pracovníka, kap. 1, in Sešity sociální práce MPSV ČR, 2015


Poslední změna: 19. říjen 2020 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám