Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.

Oborové zaměření:

Sociální politika, marginalizace, sociální spravedlnost, kritická, kulturní a feministická kriminologie, kritická sociální práce, kvalitativní výzkum obecně i se zaměřením na vězeňství, sociální práci s vězněnými a propuštěnými osobami nebo marginalizaci.


Kontakt a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Vzdělání:

2011 až 2015 – studium doktorského programu Politologie na ZČU v Plzni. Zaměření na sociální politiku. Téma disertace: Přerozdělování welfare: nástroj pomoci, nebo kontroly?


Vybrané pracovní zkušenosti:

2016 až 2022 – vědecko-výzkumný pracovník na NTC při ZČU v Plzni.

2016 až 2020 – vědecko-výzkumný pracovník na odboru Sociální ochrana na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí.

Od 2018 – externí vyučující na FHS, Katedra aplikovaných sociálních; od 2022 jako odborný asistent.

2019 až 2022 – člen Komise pro bezpečnost, protidrogové a prevence kriminality při Magistrátu města Plzně.

2021 až 2022 – analytik v Asociaci organizací v oblasti vězeňství (AOOV).

Od 2021 - výzkumník/analytik/evaluátor v projektu „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“, který realizuje Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS).

2022 až 2023 – výzkumník a analytik v projektu „Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen“, který realizuje Rubikon Centrum.


Odborná pedagogická činnost:

2011 až 2014 – asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU – výuka kurzů Politické teorie, Politické filozofie, Politická kultury a Metodologického semináře.

2018 až 2022 – externí vyučující na Katedře aplikovaných sociálních věd, FHS UK – výuka kurzu Výzkumné metody v sociální a zdravotnické praxi II.

2021 až 2023 – externí vyučující na Katedře sociální a kulturní antropologie, FF ZČU – výuka kurzu Průvodce výzkumem 2.

Od 2022 – odborný asistent na Katedře aplikovaných sociálních věd, FHS UK – výuka kurzů Výzkumné metody v sociální a zdravotnické praxi I., Výzkumné metody v sociální a zdravotnické praxi II., Četba odborných textů, Úvod do studia/praxe, Praxe I., Cizojazyčná prezentace.


Vybraná publikační činnost:

MERTL, Jiří (2023): Prison employment and its conflict with therapeutic and counselling programmes: The experiences of Czech prison personnel. In: European Journal of Criminology, 20: 2, 447–467.

MERTL, Jiří (2022): Sociální práce v zajetí koronaviru: případ programů pro osoby ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody. In: Sociální práce, 2022: 6, 40–55.

MERTL, Jiří (2022): What Seems to be the Problem? Ex-Prisoners’ Reentry/Resettlement in the Czech Republic. In: Crime & Delinquency, on-line first.

MERTL, Jiří (2020): „Musíte makat a poslouchat, no“: Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR. In: Sociologický časopis, 56: 4, 523–553.

MERTL, Jiří; FRIČ, Vojtěch (2019): Key-to-Voice app: A simple speech-generating device suitable (not only) for a hospital environment. In: Technology and Disability, 31: 4, 169–181.

DVOŘÁKOVÁ, Tereza; MERTL, Jiří (2018): Důstojná existence kontra osobní zodpovědnost: případ dětských dlužníků v Plzni. In: Sociální práce, 18: 3, 54-69.

MERTL, Jiří; BAREŠ, Pavel (2018): Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

MERTL, Jiří; ŽÁČKOVÁ, Eva; ŘEPOVÁ, Barbora (2017): Quality of Life of Patients after Total Laryngectomy: The Struggle against Stigmatization and Social Exclusion Using Speech Synthesis. In: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 13: 4, 342–352.

MERTL, Jiří (2017). Přerozdělování welfare: nástroj pomoci nebo kontroly?. Brno: Doplněk.

MERTL, Jiří (2016): Vše v rámci trhu, nic proti trhu, nic mimo trh: neoliberální devianti a dohled nad nimi skrze sociální pomoc. In: Sociologický časopis, 52: 2, 179–208.

MERTL, Jiří (2015): „Neustále porušují zákony, porušují pravidla, narušují život všem slušným občanům“: česká média, squatting a vystěhování vily Milady. In: Mediální studia, 9: 1, 29–53.


Vybrané konference:

CEECOM – Media, Power & Empowerment (mezinárodní konference v Praze) – 2012

• Příspěvek: Freeganism and its Representation in Mainstream Media: A Case of the Czech Republic

ERCCT – Young Scholars Workshop related to Taiwan or China (mezinárodní workshop/konference v Německu – Tübingen) – 2012

• Příspěvek: Is Chinese Regime on the Road to Transformation? A View from the Perspective of the Utilitarian Model of Governance and Governmentality

Democracy in Times of Crisis (mezinárodní konference v Praze) – 2013

• Příspěvek: Neoliberalization in the Czech Republic: Reform of the Tertiary Education System: Metaphor Analysis of Political Communication

Kriminologické dny (mezinárodní konference v Brně) – 2020

• Příspěvek: Zaměstnávání osob ve výkonu trestu jako fetiš: důsledky v podobě prekarizace a limitovaného odborného zacházení

EASA2022: Transformation, Hope and the Commons (mezinárodní konference v Belfastu) – 2022

• Příspěvek: Never Ending Liminality: Indebtedness, Work Dormitories, and Ex-prisoners in the Czech Republic


Vybrané projekty:

• 2019 až 2022, TL02000205, Terapeutická péče o lidi ve výkonu trestu odnětí svobody, hlavní řešitel.

Donor: Technologická agentura ČR

• 2022 až 2023, LP-HRMGSA-018, Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen, expertní člen řešitelského týmu.

Donor: Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 and the Ministry of Finances of the Czech Republic

• Od 2022, SP-JU1B-002, Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění, expertní člen řešitelského týmu.

Donor: Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 and the Ministry of Finances of the Czech Republic

• 2016–2017, 7F14236, Naturalness in Human Cognitive Enhancement, člen výzkumného týmu.

Donor: Norwegian Financial Mechanism 2009–2014 and the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

• 2016, 6256/2016, Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR, člen výzkumného týmu.

Donor: Asociace samostatných odborů ČR


Pobyty, letní/zimní školy, workshopy a významné hostující přednášky:

Young Scholars Workshop (Cultural Studies – China and Taiwan)

• Od 26. června do 1. července 2012 na Eberhard Karls Universität Tübingen (Asien-Orient-Wissenschaften) v Tübingenu.

Výzkumný pobyt na Central European University (CEU) v Budapešti.

• Od 19. června do 24. července 2013.

Justice: Theory and Applications

• Od 1. července do 12. července 2013 na Central European University (CEU) v Budapešti.

Kvalitativní výzkum: metody, analýza, inovace

• Od 10. února do 16. února 2014 v Mirošově. Výzkum lokální problematiky (rušení vojenského újezdu Brdy) pomocí polo-strukturovaných rozhovorů a analýzy dalších informací a dat.

Analyzing Qualitative Data with MAXQDA: Systematic Approaches (lektorem Clarence C. Gravlee – University of Florida)

• Od 6. května do 7. května 2014 v Plzni.

Workshop na Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) ohledně další možné výzkumné spolupráce

• Od 22. března do 25. března v Oslu.

Hostující přednáška na Dalarna University ve švédském Falunu na téma CDA/CDS a využití této metody

• 25. září 2018 ve Falunu.


Jiné akademické aktivity:

Člen redakční rady časopisů Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work a Mediální studia.Poslední změna: 15. květen 2023 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám