Prof. Walter A. Lorenz, Ph.D., MA, CQSW

Oborové zaměření

komparativní historie sociální práce v Evropě, tvorba a vývoj evropské sociální politiky, srovnávání kurikul a modelů profesního vzdělávání v oblasti evropské sociální práce


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SIS
Od 1. listopadu 2017 se stává zaměstnancem FHS UK, působícím na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích Prof. Walter A. Lorenz, PhD, MA, CQSW. Prof. W. A. Lorenz na FHS UK přichází z Free University of Bozen-Bolzano, kterou vedl v letech 2006 – 2016.


Prof. W. A. Lorenz je koeditorem a zakladatelem European Journal of Social Work (Taylor and Francis), členem redakční rady Qualitative Social Work, Research and Practice (Sage Publications), spoluzakladatel a člen redakční rady Social Work and Society a koeditor Contemporary Social Work Studies.
Od roku 1978 do 2001 vyučoval v National University of Ireland, University College Cork. Od roku 2001 do roku 2017 působil ve Free University of Bozen-Bolzano.K jeho posledním odborným publikacím patří:Lorenz, W. (2017). Social work education in Europe: towards 2025,

European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2017.1314938
Lorenz, W.  (2017) European policy developments and their impact on social work, European Journal of Social Work, 20:1, 17-28, DOI: 10.1080/13691457.2016.1185707
Fargion, S., Frei, S. & Lorenz, W. (eds.) (2016) L’intervento sociale tra gestione del rischio e partecipazione. Roma: Carocci. ISBN: 978-88-430-7646-8
Fargion, S. & Lorenz, W. (2016) Due richerche, un progetto. In S. Fargion, S. Frei,  & W. Lorenz, (eds.) (2016) L’intervento sociale tra gestione del rischio e partecipazione. Roma: Carocci. pp. 13 – 31. ISBN: 978-88-430-7646-8
Lorenz, W. (2016) Reaching the person—social work research as professional

Responsibility. European Journal of Social Work, 19:3-4, 455-467. Doi: 10.1080/13691457.2015.1137870
Lorenz, W. (2016) Rediscovering the social question. European Journal of Social Work, vol. 19 (1) pp. 4-17. DOI:10.1080/13691457.2015.1082984
Lorenz, W. (2015), The Treatment of Childhood. In Waterhouse L., Mcghee J, Challenging Child Protection – New Directions in safeguarding Children, London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, pp.20-33. ISBN 978-1-84905-395-2
Poslední změna: 18. duben 2018 14:03 
Sdílet na:  
Naši partneři
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Máchova 7, 120 00 Praha 2

Tel/fax: 221 592 546

E-mail:

Jak k nám