Prof. Walter A. Lorenz, Ph.D., MA, CQSW

Oborové zaměření

komparativní historie sociální práce v Evropě, tvorba a vývoj evropské sociální politiky, srovnávání kurikul a modelů profesního vzdělávání v oblasti evropské sociální práce


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SIS
Od 1. listopadu 2017 se stává zaměstnancem FHS UK, působícím na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích, nyní programu Řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích Prof. Walter A. Lorenz, PhD, MA, CQSW. Prof. W. A. Lorenz na FHS UK přichází z Free University of Bozen-Bolzano, kterou vedl v letech 2006 – 2016.


Prof. W. A. Lorenz je koeditorem a zakladatelem European Journal of Social Work (Taylor and Francis), členem redakční rady Qualitative Social Work, Research and Practice (Sage Publications), spoluzakladatel a člen redakční rady Social Work and Society a koeditor Contemporary Social Work Studies.
Od roku 1978 do 2001 vyučoval v National University of Ireland, University College Cork. Od roku 2001 do roku 2017 působil ve Free University of Bozen-Bolzano.K jeho posledním odborným publikacím patří:


Lorenz, W. & Hamburger, F. (2020). Honouring Hans-Uwe Otto, European Journal of Social Work, DOI:

10.1080/13691457.2021.1853324


Aluffi Pentini, A. & Lorenz, W. (2020). The Corona crisis and the erosion of ‘the social’ – giving a decisive voice to the social professions, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2020.1783215


Lorenz, W., Havrdová, Z., & Matoušek, O. (Eds.) (2020). European social work after 1989: East-West exchanges between universal principles and cultural sensitivity. Cham: Springer. ISBN/EAN: 9783030458119.


Lorenz, W. (2020). 1989 as a Key Moment in the Development of International Dimensions of Social Work. In: Lorenz, W., Havrdová, Z., & Matoušek, O. (Eds.). European social work after 1989: East-West exchanges between universal principles and cultural sensitivity. Pp. 1-15. Cham: Springer. ISBN/EAN: 9783030458119.


Lorenz, W., Havrdová, Z., & Matoušek, O. (2020). Conclusions: Cultural Diversity and Core Principles and Values in Social Work. In: Lorenz, W., Havrdová, Z., & Matoušek, O. (Eds.). European social work after 1989: East-West exchanges between universal principles and cultural sensitivity. Pp. 195-202. Cham: Springer. ISBN/EAN: 9783030458119.


Lorenz, W. (2020). Európai szociális munka - univerzális alapelvek és kulturális érzékenység (konferencia előadás) (European Social Work – between universal principles and cultural sensitivity).. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 7(1). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2020.7/1/5


Lorenz, W. A., Fargion, S., Nothdurfter, U., Nagy, A., Berger, E., Rainer, S., & Frei, S. (2020). Negotiating Quality for Social Work: A Participatory Research Project in South Tyrol. Research on Social Work Practice. https://doi.org/10.1177/1049731519897309


Kessl, F., Lorenz, W., Otto, H.-U. and White, S. (eds.) (2020). European Social Work – a Compendium.. Opladen / Berlin / Toronto: Barbara Budrich Publishers. ISBN 978-3-8474-0147-6.


Kessl, F., Lorenz, W., Otto, H.-U. and White, S. (eds.) (2020). European Social Work – an Introduction to the Compendium. In Kessl, F., Lorenz, W., Otto, H.-U. and White, S. (eds.). European Social Work – a Compendium. (pp. 9-20). Opladen / Berlin / Toronto: Barbara Budrich Publishers.


Lorenz, W. & Maurer, S. (2020), Civil Society, Self-Organisation and Resistance. In Kessl, F., Lorenz, W., Otto, H.-U. and White, S. (eds.). European Social Work – a Compendium (pp. 83-100). Opladen / Berlin / Toronto: Barbara Budrich Publishers.


Labonté-Roset, C. & Lorenz, W. (2018), Europäische Dimensionen der Sozialen Arbeit: Die Rolle der Hochschulen. In: B. Wilke, C. Gedschold, H. Herb (eds.), Von der Armenpflege zum Sozialstaat und zur Zivilgesellschaft. 125 Jahre DZI. Berlin: Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen. ISBN: 978-3-946511-01-4.


Lorenz, W. (2018), Social work and the search for meaning under conditions of modernity. Fórum Sociální Práce; Social Work Forum, 10; 2, pp 40-48, ISSN: 2336-6664


Lorenz, W. & Shaw, I. (eds.) (2017), Private Troubles or Public Issues? Challenges for Social Work Research. Abingdon: Routledge. ISBN 13: 978-1-138-63392-6


Shaw, I. & Lorenz, W. (2017), Introduction: Private troubles or public issues? Challenges for social work research. In Lorenz, W. & Shaw, I. (eds.), Private Troubles or Public Issues? Challenges for Social Work Research. Abingdon: Routledge, pp. 1-4. ISBN 13: 978-1-138-63392-6


Lorenz, W. (2017), Internationalität im Studium und in der Praxis Sozialer Arbeit. In P. Schäfer, O. Burkova, H. Hoffmann, M. Laging & L. Stock (eds.), 100 Jahre Fachbereichstag Soziale Arbeit – Vergangenheit deuten, Gegenwart verstehen, Zukunft gestalten. Opladen: B. Budrich, pp. 159-172. ISBN 978-3-8474-2136-8.


Lorenz, W. (2017). Diversities and patterns in social work and research in advanced welfare states. In Kjeld Hogsbro, Ian F Shaw (eds.). Social Work and Research in Advanced Welfare States. London: Routledge, pp. 19 – 30. eBook ISBN 9781315279015. https://doi.org/10.4324/9781315279015.


Lorenz, W. (2017). Social work education in Europe: towards 2025,

European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2017.1314938


Lorenz, W.  (2017) European policy developments and their impact on social work, European Journal of Social Work, 20:1, 17-28, DOI: 10.1080/13691457.2016.1185707


Fargion, S., Frei, S. & Lorenz, W. (eds.) (2016) L’intervento sociale tra gestione del rischio e partecipazione. Roma: Carocci. ISBN: 978-88-430-7646-8


Fargion, S. & Lorenz, W. (2016) Due richerche, un progetto. In S. Fargion, S. Frei,  & W. Lorenz, (eds.) (2016) L’intervento sociale tra gestione del rischio e partecipazione. Roma: Carocci. pp. 13 – 31. ISBN: 978-88-430-7646-8


Lorenz, W. (2016) Reaching the person—social work research as professional

Responsibility. European Journal of Social Work, 19:3-4, 455-467. Doi: 10.1080/13691457.2015.1137870


Lorenz, W. (2016) Rediscovering the social question. European Journal of Social Work, vol. 19 (1) pp. 4-17. DOI:10.1080/13691457.2015.1082984


Lorenz, W. (2015), The Treatment of Childhood. In Waterhouse L., Mcghee J, Challenging Child Protection – New Directions in safeguarding Children, London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, pp.20-33. ISBN 978-1-84905-395-2
Poslední změna: 3. leden 2022 13:37 
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám