Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.

Oborové zaměření

Etika ve zdravotnictví, finanční řízení zdravotnických organizací, komunitní péče, edukace pacientů. Výzkum v oblasti komunitní péče a rozvoje, pomezí zdravotní a sociální péče.


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SIS


Pracovní zkušenosti


10/2018 - 9/2020

Praha

FHS UK Katedra řízení a supervize

2015 - 2020

Praha

IPVZ Praha vedoucí katedry nelékařských povolání

2018 - dosud

Praha

IPVZ Praha/DPP – Projekt ERASMUS+hlavní manager projektu Erasmus+ SideCare, vzdělávání pečujících odborníků i laických pečovatelů v oblasti péče o pacienty žijící s Alzheimerovou nemocí.

2010

Praha

LF3.UK výuka odborných předmětů (ošetřovatelství)

2008 - 2010

Praha

MZČR ministerský rada, odbor vzdělávání a vědy, agenda rezidenční místa

2009 – dosudOstatní pracovní zkušenosti

1987 – dosud

Praha

kardiologická ambulance všeobecná sestra
Všeobecná sestra

FNKV JIP koronární jednotka do r. 2012

MNNP kardiologická ambulance do r. 2005

Gyncentrum s.r.o. do r. 2001

Resuscitační odd. Záchranné služby do r. 1989


Vybrané odborné aktivity:


Přednášky na konferencích, kongresech a odborných akcích


Zákon č. 96/2004 Sb. „o nelékařských povoláních“, vzdělávání pro poskytovatele zdravotních služeb 10/2019 Agel, Prostějov


Vzdělávací systém pro dobrovolníky ve zdravotnictví. II. Ročník národní konference – Rozvoj aktivit na podporu zdraví a kvality péče ve zdravotnických zařízeních pořádané MZČR ve spolupráci s ÚVN pod osobní záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et. Mgr. Adama Vojtěcha, MHA. ÚVN Praha 11/2018


Etika poskytování péče o zdraví. Rekvalifikační kurz MPSV: Poradce zdravé výživy, ADP, Praha 9/2018, 9/2017


Etika a Etiketa. Seminář pro zaměstnance nemocnice. IPVZ, Kolín, 5/2018


Novela zákona č. 96/2004 Sb. „o nelékařských povoláních“. Odborná konference pro zástupce poskytovatelů zdravotních služeb.

IPVZ, Praha 10 a 11/2017

IPVZ, nemocnice Prostějov 12/2017


Komunikace v rámci zdravotní péče. Jarní lékařské semináře: Medila s.r.o., Dačice, Hradec Králové, Turnov 3-4/2017


Komunikace v rámci péče ve zdravotnictví. Podzimní seminář Medila s.r.o., Pardubice 11/2016


Nekardiologické záležitosti v kardiologické ambulanci – práce sestry. Výroční XXIV. sjezd České kardiologické společnosti, Brno 5/2016


Komunikace pacienta a zdravotníka v kardiologické ambulanci, aneb: je nutné pacientům rozumět, pokud o ně máme dobře pečovat? Výroční XXIII. sjezd České kardiologické společnosti, Brno 5/2016, předsednictví bloku, sesterská sekceKomunikace zdravotníka a pacienta, aneb nevyžádané odpovědi a nepoložené otázky. Výroční XXII. sjezd České kardiologické společnosti, Brno 5/2016Péče o pacienta s AIM, aneb „polámal se mraveneček“. Výroční IXX. sjezd České kardiologické společnosti, Brno 5/2011, předsednictví bloku, sesterská sekce


Florence Nightingale - Deja vu dnešního ošetřovatelství. Výroční XVIII. sjezd České kardiologické společnosti, Brno 5/2010, předsednictví bloku sesterská sekce


Edukace seniorů v intenzivní péči. Výroční XVII. sjezd České kardiologické společnosti, Brno 5/2009, předsednictví bloku sesterská sekceDalší odborné aktivity

• Participace na přípravě a realizaci mezinárodního projektu ERASMUS+ SiDeCar – vzdělávání pečujících odborníků i laických pečovatelů v oblasti péče o pacienty žijící s Alzheimerovou nemocí. IPVZ jako partnerská organizace. Pozice: hlavní manager projektu.

• Zkušenost s přípravou projektových záměrů v rámci ESF (výzva 03-15-039 podporovaná aktivita B specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků).

IPVZ: pozice: vedoucí katedry nelékařských povolání.

• Spolupráce v rámci projektu INDEED, účast na meetinzích v rámci projektu.

Hlavní řešitel NUDZ. Pozice: stakeholder.

• Vedení a oponentury diplomových prací Bc. a Mgr. zdravotnických kvalifikačních programů zdravotnického zaměření.

• Příprava a realizace akreditovaných vzdělávacích programů specializačního vzdělávání (Organizace a řízení ve zdravotnictví, Komunitní ošetřovatelská péče, Komunitní péče v porodní asistenci, Perfuziologie).

• Příprava a realizace akreditace vzdělávacích programů certifikovaných kurzů (Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou, Diagnostika a terapie pomocí prizmat pro ortoptisty, Odborný asistent posudkového lékaře, Prenatální ultrazvuková diagnostika pro porodní asistentky, Psychoterapie pro sestry, Kurz pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních).

• Realizace akcí – jednodenních kurzů celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Poslední změna: 12. květen 2021 20:08 
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám