Mgr. Petr Vrzáček, Ph.D.


Oborové zaměření

Management sociálních a zdravotnických organizací a organizací občanského sektoru7


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované předměty

viz SIS


Stručný životopis


1990 – 1996 – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (Praha), Obor: matematika – občanská výchova, bakalářské a navazující magisterské studium


Zaměstnání


1989 – 1990 – ZŠ Jižní, Praha 4 – výuka matematiky, fyziky, třídní učitel

1992 – 1994 – hotel Meran, Praha, recepční

1995 – 1997 – divadlo Archa, Praha, pokladní, inspektor hlediště

1996 – 1998 – Modřanská základní škola, Praha 4 – výuka matematiky, anglického jazyka, dějepisu a občanské nauky, třídní učitel

1998 – 1999 – Nadace Open Society Fund Praha – koordinátor komunitního vzdělávání

1999 – 2000 – Otevřená společnost, o.p.s. – vedoucí vzdělávacího programu

2000 – 2005 – Poryv, o.s. – ředitel

2002 – 2013 – FHS UK v Praze, odborný asistent v magisterském programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

2013 – doposud – FHS UK v Praze – program Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích


Zahraniční stáže


1993 – Odense, Dánsko

1990, 1991, 1993 – Londýn a Kent, Velká Británie

1997 – Barcelona, Španělsko

1998 – Flint, Michigan, USA

1999 – Budapešť, Maďarsko, profesor Noel McGinn

2000 - Budapešť, Maďarsko, profesor Ulrich Schiefer a Reinald Döbel

2003 – Manchester, Cheshire, Lancashire, Yorkshire, Velká Británie

2005 – Madrid, Španělsko


Realizované projekty


1999 – 2001 – tvorba Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR – Bílá kniha, vedení evaluace 2. fáze tvorby, organizace externí evaluace Bílé knihy

2000 – 2003 – Community Centers Program in South East Europe – člen Rady projektu

2001 – 2002 – Varianty, program PHARE EU, člen řešitelského týmu

2002 – 2005 – Varianty II., modul Pedagogická centra – vedoucí modulu – financováno z programu Equal, iniciativy ESF 

2002 – 2006 – Strategic Organisational Development Approach – rozvoj členských organizací Caritas Europa – lektor, konzultant – financováno Caritas Europa

2006 – 2011 – FM EEA/Norway – hodnotitel projektů v ČR, SR a v Litvě – financováno z FM EHS/Norsko 2008 – 2011 – Challenge Europe – dekarbonizace společnosti zapojením mladých lidí, člen řešitelského týmu - financováno British Council

2009 – 2010 – Projekt EFIN – Zkušenosti a vhodné přístupy efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání v zahraničí, financováno z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzkumník – financováno ze Strukturálních fondů EU (OP VK)

2010 – 2012 – Projekt JMK - Gerontologická a organizační supervize příspěvkových organizací Jihomoravského kraje – lektor, poradce v oblasti strategického plánování – financováno z rozpočtu Jihomoravského kraje a Strukturálních fondů (OP LZZ)

2010 – 2013 – Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR, budování kapacity metodického centra – metodický konzultant, poradce – financováno Nadací Sirius

2011 – Manažerské vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Pardubickém kraji–lektor–financováno ze Strukturálních fondů (OP LZZ)

2012 – 2014 – Human Resources and Knowledge Management in Health Care – lektor a organizátor intenzivního programu v ČR – financováno z programu Erasmus Intensive Programme

2013 - 2016 – Nadace rozvoje občanské společnosti – tvorba metodologie a podíl na realizaci soutěže Neziskovka roku – metodik, hodnotitel, moderátor – financováno NROS

2013 – Asociace veřejně prospěšných organizací ČR – zavedení systému hodnocení spolehlivosti NNO – hodnotitel, oponent metodiky – financováno ze Strukturálních fondů (OPA)

2013 – 2016 – Development of Culture and Quality of Care – Master’s Degree Programmes Enhancing Social and Health Care Management Competencies – člen řešitelského týmu, vedoucí týmu v ČR – financováno z programu Erasmus LLP

2015 – 2016 – Rozvoj kontaktních míst České alzheimerovské společnosti, konzultant pro tvorbu strategií – financováno z FM EHS/Norsko

2015 – 2016 – Centrum podpory II. - podpora spolupráce OSPOD a NNO - financováno Nadací Sirius


Bibliografie


P. Barša, M. Grillová, T. Hirt, V. Kamenická, P. Kostohryz, M. Vaněčková, P. Vrzáček, Cíle interkulturní vzdělávání, in: Interkulturní vzdělávání, příručka nejen pro středoškolské pedagogy, Lidové noviny, Praha, 2002, str. 9


P. Vrzáček, F. Hotový, Jak se stát dobrým manažerem neziskového sektoru?, in: Jak se stát dobrým manažerem v NNO (nestátním neziskovém sektoru) Pomocník a rádce manažera při práci v neziskovém sektoru, Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu a občanské sdružení Athinganoi, Praha, 2003, str 115.P. Vrzáček, Neziskoví stratégové, Úvodní studie, in: Komunikace s veřejností a ještě něco navíc …, Spiralis, Praha, 2003, str 7.P. Pajkrt, P. Vrzáček, Zájmové vzdělávání a využívání volného času, in: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Tauris, Praha, 2001, str 54.


P. Vrzáček Facilitace v práci manažera, in Sociální služby, XII/ květen 2010


P. Vrzáček: Vedení ve shodě s organizačními hodnotami, in Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb. Z. Havrdová a kol., Praha: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií, 2010.


L. Furmaníková, Z. Havrdová, B. Tollarová, P. Vrzáček, K fenoménu vůdcovství: Kým a jak je veden proces transformace pobytových sociálních služeb?,  in Sociální práce/Sociálna práca, roč. 13, 2013, č. 1


P. Severová, P. Vrzáček, Postoje politiků k sociálně vyloučeným lidem / sociálně vyloučené komunitě, in Sociální práce/Sociálna práca, roč. 15, 2015, č. 2


Členství v radách


Od roku 2006 je členem správní rady Nové školy, o.p.s. Od srpna 2010 předsedá správní radě stejné organizace.


Poslední změna: 5. leden 2024 14:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Naši partneři

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Řízení a supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: romana.pistekova@fhs.cuni.cz


Všechny kontakty

Jak k nám